Què és un Consultor de Màrqueting Digital i quines funcions fa?

Estrella Sirius Comunicació

El Consultor de Màrqueting Digital analitza en quin punt es troba un negoci i defineix quin full de ruta convé seguir per millorar i augmentar els seus beneficis.

Un Consultor de Màrqueting Digital és una peça cada vegada més important en el món de les empreses i les startups.

Motiu?

Cada vegada hi ha més empreses i gerents que s’adonen que per aconseguir visibilitat, contactes i vendes en línia, necessiten tenir una estratègia digital que resulti rendible.

Sobretot arran de l’augment de la competència.

És en aquest moment on entra en joc la figura del consultor o de la consultoria de màrqueting digital.

Ja que una de les seves funcions principals és analitzar la situació de l’empresa per trobar punts de millora i, en conseqüència, dissenyar un pla de màrqueting amb les estratègies que ajudin a augmentar la rendibilitat de les empreses.

Però anem a poc a poc per així poder explicar amb detall què és un Consultor de Màrqueting Digital, en què us pot ajudar i quines són les seves tasques principals.

Què és un Consultor de Màrqueting Digital?

El Consultor de Màrqueting Digital és la persona que ajuda a implementar el pla de màrqueting digital d’una empresa o organització.

És igual el que es vengui (productes, serveis, formació…) o si l’únic que busca la marca és posicionar-se al sector, per tenir presència en línia i aconseguir els objectius cal traçar una estratègia multicanal. Voler potenciar una Marca Personal, optimitzar aquesta presència dins l’entorn en línia no és una tasca fàcil.

A través de les auditories digitals dels negocis en els quals he col·laborat, m’he adonat que ben pocs saben realment quines accions han de dur a terme en funció de l’objectiu, és a dir, definir una estratègia des del principi que realment tingui sentit.

El Consultor de Màrqueting Digital té els coneixements suficients per analitzar en quin punt es troba un negoci i definir quin full de ruta convé seguir per millorar i augmentar els seus beneficis.

Xarxes socials, publicitat, SEO, estratègies de comunicació, podcasting, tallers i webinars…

Hi ha un munt d’estratègies i accions que es poden dur a terme, però al final és important saber quins realment donaran rendibilitat a un negoci al mínim cost.

Què fa un Consultor de Màrqueting Digital?

Una de les coses més importants en un consultor de màrqueting digital és aquesta primera reunió en què es coneixen les necessitats del negoci i es completa el brífing.

Però què és un Brífing?

El brífing és un document on es recullen tots els problemes o les necessitats de l’empresa, és a dir, el punt de partida pel que fa a màrqueting digital.

Amb aquesta informació, el consultor de màrqueting:

  • Determina què és el més rellevant.
  • Afegeix nous punts de vista i propostes.
  • Analitza la competència per veure què és el que estan fent ells.
  • Defineix les estratègies per assolir els objectius marcats per l’empresa i millorar aquesta situació actual.

Vaja, el que es coneix com un Pla de Màrqueting Digital.

En aquest pla es defineixen les metes de negoci a curt, mitjà i llarg termini i les accions que es duran a terme a les diferents plataformes en línia per assolir-les.

Funcions d’un Consultor de Màrqueting Digital

I quines són les funcions i les tasques d’un Consultor de Màrqueting?

Repassem-les:

1) Presentar propostes de màrqueting

El consultor de màrqueting a través de les reunions inicials i la redacció del brífing, ha de presentar la proposta de màrqueting a l’empresa. Comentant els errors que ha trobat i de quina manera poden millorar-se.

Un cop es marquen les regles del joc, la dedicació i l’interès de col·laboració és mutu és quan es defineix al detall les estratègies i les accions per dur-les a terme.

2) Fer una Auditoria del Negoci

La primera fase d’un servei de consultoria digital és auditar el projecte del client i comparar-lo amb la competència.

Una de les claus per les quals moltes estratègies de màrqueting fracassen és perquè abans no s’ha dedicat el temps necessari per analitzar quines accions s’han dut a terme i quines són les que han fet la competència.

Per això a l’auditoria de màrqueting cal analitzar, entre altres coses:

  • Com s’estan gestionant les xarxes socials.
  • Quina és la situació del projecte pel que fa a posicionament SEO.
  • Auditoria de les campanyes publicitàries a xarxes socials.
  • Anàlisi de l’Estratègia de Continguts.
  • Anàlisi de les campanyes de publicitat a cercadors.

Tota la informació recopilada es traspassa després a una anàlisi DAFO on es determinen debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l’empresa.

3) Definir el buyer persona

Un dels principals errors en els negocis és no tenir clar a quin perfil de client està enfocat el producte o servei.

Això normalment es tradueix a invertir diners en accions que no es dirigeixen al públic correcte i per tant no funcionen.

Una de les tasques clau de l’especialista en màrqueting digital és la d’ajudar a l’empresa o negoci a definir qui és aquest buyer persona per apuntar bé amb les estratègies que es defineixin.

4) Dissenyar l’estratègia de màrqueting digital de l’empresa

Després d’analitzar què funciona i què no ho està fent a l’empresa, el consultor en màrqueting digital ha de marcar quin és el full de ruta que cal seguir.

Amb el domini que té el consultor de màrqueting sobre les diferents àrees permet que aquest full de ruta sigui una estratègia multicanal, que l’empresa es promocioni i impacti els seus potencials clients des de diferents vies, per no dependre d’un únic mitjà de captació.

5) Analitzar els processos interns i externs de l’empresa

Altres vegades, l’estratègia de màrqueting falla perquè no hi ha una connexió i comunicació interna coherent entre els mateixos departaments de l’empresa.

Per això, també és important analitzar quins són els processos que se segueixen i veure si és possible automatitzar-ne algun per millorar l’eficiència de l’empresa.

Aquí també és molt important conèixer quins són els recursos de què es disposarà (tant humans com financers).

Perquè tampoc no es pot crear una potent estratègia si no hi ha prou recursos per poder executar-la.

6) Implementar l’estratègia de màrqueting

Dissenyar no és el mateix que implementar.

Moltes empreses decideixen contractar un consultor de màrqueting digital per dissenyar l’estratègia i que després ells mateixos s’encarreguin d’executar-la.

Però altres vegades, les empreses a més de contractar el disseny, també necessiten que la implementin per desconeixement o per manca de recursos.

Per això serà imprescindible definir un Road Map i un calendari, on es programen totes les accions i així es planifica i s’organitza molt millor cada responsable de l’equip.

7) Mesurament i reporting

Finalment, (i no menys important… més aviat al contrari) el consultor de màrqueting digital supervisarà que les estratègies i accions que s’han dut a terme han servit per aconseguir els objectius de negoci.

Per això, és clau crear un informe amb les mètriques i els KPI en màrqueting que s’han aconseguit.

D’acord amb els resultats, es podran anar aplicant millores i modificacions al pla de màrqueting digital inicial.

Estrategia de Marqueting Digital
Photo by airfocus on Unsplash

Què cal saber un Consultor de Màrqueting Digital?

Tenir coneixements en màrqueting estratègic és una cosa necessària per poder assessorar bé les empreses i és un aspecte que pot marcar la diferència a l’hora de crear el pla de màrqueting.

Un consultor de màrqueting digital sol tenir coneixements genèrics de totes les àrees que enumerarem a continuació i se sol especialitzar en un o dos canals concrets.

Com que el màrqueting digital és cada cop més complex, també provoca que apareguin figures concretes que s’especialitzen en diferents camps del sector com poden ser:

SEO

Conèixer quins factors té en compte Google o qualsevol altre cercador, per així millorar la visibilitat i el posicionament segons l’usuari cerca, és essencial.

Per tant, ha de conèixer les tècniques i tendències en els algoritmes per mantenir el posicionament intacte i tractar sempre de millorar-lo.

SEM

SEM o també anomenat en anglès Search Engine Marketing.

El consultor de màrqueting aconsellarà el client sobre quins són els canals de pagament més apropiats per anunciar-se.

Campanyes a cercadors, vídeos de YouTube, Google Shopping, Display en altres webs…

Social Media

Que les xarxes socials han arribat per quedar-s’hi crec que no hi ha cap dubte.

Però realment, quantes són les empreses que les saben utilitzar de forma apropiada per aconseguir vendes?

Per fer màrqueting en xarxes socials cal crear una estratègia que vagi d’acord amb els objectius de l’empresa, i el consultor de màrqueting digital serveix per assessorar el negoci sobre les xarxes que més rendiment poden donar-li a nivell de negoci.

Email Màrqueting

L’Email Màrqueting és una tècnica de comunicació molt potent i que sí o sí, des del nostre punt de vista, les empreses han d’implementar.

Motiu?

És un canal més íntim i la comunicació amb la persona és constant, de manera que augmenta les oportunitats de venda considerablement.

Escollir correctament la plataforma de correu electrònic és essencial, ja que depenent dels recursos podràs fer campanyes automatitzades molt rendibles.

Per exemple, una pràctica molt habitual a les botigues en línia és crear automatitzacions de carretó abandonat per a totes aquelles persones que visiten un producte, però acaben tancant pestanya sense finalitzar la compra.
A elles, se’ls envia correus electrònics perquè acabin el procés, i és una manera molt efectiva de recuperar vendes.

Màrqueting d’afiliats

El màrqueting d’afiliació és un tipus de màrqueting que permet guanyar comissions promocionant productes d’altres.

Poden ser empreses o emprenedors freelance.

Ara bé, no funciona amb qualsevol i cal pensar-ho de manera estratègica.

Si aquestes marques no tenen una comunitat al darrere, és molt difícil fer un màrqueting d’afiliació efectiu, i per això és imprescindible saber escollir aquests afiliats.

E-commerce

Definir l’estratègia d’un ecommerce és força complex, molt més que per a un altre tipus de negocis.

S’han de determinar els productes i serveis que es volen promoure amb prioritat i així definir les estratègies de comunicació i distribució dels productes.

El consultor de màrqueting digital servirà per analitzar quins productes tenen més importància a nivell de rendibilitat, i com aconseguir augmentar les vendes i el tiquet mitjà de compra, amb estratègies com Up Selling i Cross Selling.

Usabilitat Web

A l’hora d’iniciar el projecte web o optimitzar les conversions, no només cal tenir en compte qüestions visuals per al disseny, sinó d’usabilitat per part de l’usuari.

L’usuari és el focus de tot, i la web ha de ser intuïtiva i guiar-lo en tot moment cap a la conversió.

Tenir una pàgina web «bonica» no és suficient.

Dissenyar correctament els titulars, els botons, la navegació de la pàgina, etc.. és una cosa primordial que també forma part de l’estratègia.

Estratègia de continguts (Blog)

Els blogs són un canal que permet atraure visites a la web de persones que poden estar realment interessades en els teus productes.

Òbviament, sempre que el contingut estigui alineat amb el model de negoci i es basi en un enfocament estratègic.

Amb el blog donarem resposta a preguntes que es fan persones que poden ser propenses a comprar-nos un cop estan més conscienciades de la utilitat del producte o servei.

Aquests continguts serveixen per generar confiança i posicionar-nos com a experts en la temàtica de la qual tracta el negoci o l’empresa.

Entendre aquestes estratègies i saber definir-les perquè el contingut orgànic generi oportunitats de venda al client és una tasca bàsica pel que fa al consultor en màrqueting digital.

Saber quin tipus de contingut és el millor en funció del negoci, marca la diferència.

Analítica web.

Aquest darrer punt sí que és importantíssim.

Dominar l’analítica web i totes les dades que en proporciona el seguiment dels actes que fan els usuaris a la pàgina web és bàsic.

S’ha de tenir la capacitat de mesurar totes i cadascuna de les accions que s’han proposat a l’empresa, per poder avaluar el full de ruta definit.

Al final, el que no es mesura no es pot millorar, i és una qüestió d’anar optimitzant fins a trobar la màxima rendibilitat per al negoci.

Conclusions

T’ha quedat clar què és un Consultor de Màrqueting Digital i quines funcions fa?

Ara que coneixes quin paper jugar el Consultor de Màrqueting Digital pel que fa a la definició d’estratègies de negoci, què fa i quines són les seves funcions…

Creus que et podria fer servei per intentar rendibilitzar més el teu negoci?

Per millorar i optimitzar la teva presciència digital?

Per poder crear una estratègia multicanal que t’ajudi a generar més possibles clients, o que mantingui els actuals informats periòdicament sobre nous productes o millores en el servei?

Tot això recau en les mans d’un consultor en màrqueting digital i és al que es dedica Sirius Comunicació.

Així que si et fa falta un cop de mà, escriu-nos un missatge i estarem encantats de poder fer brillar el teu projecte.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!