El lideratge digital en les organitzacions

Estrella Sirius Comunicació

El líder digital ha de ser conscient en tot moment dels objectius de l'empresa i entendre com la seva figura pot ajudar a la consecució d'aquests.

El lideratge digital en una empresa es defineix com la gestió estratègica dels actius digitals de l’organització per tal d’aconseguir els objectius de negoci fixats. Aquest tipus de lideratge afecta tant en l’àmbit organitzatiu com en l’àmbit individual.

El líder digital ha de ser conscient en tot moment, dels objectius de l’empresa. Ha d’entendre com la seva figura pot ajudar a la consecució d’aquests.

Lideratge Digital
Photo by Jehyun Sung on Unsplash

El Líder digital: Una figura necessària.

A nivell de l’organització, el paper d’un líder digital és necessari per tal d’impulsar la transició de la mateixa empresa, i els treballadors, cap a un ecosistema digital. És a dir, no només s’ha d’encarregar de fer les tasques digitalment, sinó que ha de ser una persona totalment digital. És un detall important, ja que ha de ser la persona que tingui interioritzats tots els canvis que suposa la digitalització d’una organització.

El líder digital en l’empresa

Tot i això, un líder no pot actuar sol. Quan hagi de fomentar alguna acció, ja sigui per digitalitzar un procés, incorporar una nova eina o modificar algun flux de treball, necessitarà sempre la implicació de la resta de membres. D’aquesta manera podrà tenir èxit en la consecució d’aquests canvis.

Tenint en compte aquesta peculiaritat, està clar que el primer gran repte és aconseguir el suport de la capa gerencial. Si no és així, serà complicat poder disposar dels recursos (materials i humans) per desenvolupar satisfactòriament la seva tasca.

Com ha de ser un equip digital?

Un altre repte és el de rodejar-se d’un equip eficient que li doni suport a implementar els canvis necessaris, donar visibilitat a les seves idees entre la resta de departaments i formar a la resta de treballadors en les noves eines i tècniques. És per això que els components d’aquest equip han de complir amb certs perfils:

  • Perfils tecnològics: La transformació digital no es tracta exclusivament de tecnologia, però si que és cert que aquesta disciplina hi juga un paper molt important. Tenir persones que estan al dia pel que fa a l’automatització de processos, les eines col·laboratives, etc…és clau per poder desenvolupar els canvis amb èxit.
  • Perfils de comunicació: A part d’executar aquests canvis, també és important comunicar-los, i tenir una comunicació fluida entre l’equip, els directius i la resta de treballadors. Gràcies a una bona comunicació, els canvis que s’estimin necessaris per transformar l’empresa en l’àmbit digital es produiran amb més facilitat.
  • Perfils de formació: Com els anteriors perfils, tenir persones amb bones capacitats docents també ajudarà a poder transmetre els coneixements a la resta de treballadors d’una manera més fluida. Gran part de l’èxit dependrà de la capacitat dels treballadors al moment d’aprendre i sentir-se còmodes amb les noves eines o processos que finalment ajudaran a digitalitzar l’empresa i que ells hauran d’assumir.

Conclusió

En resum, el paper d’un líder digital no és senzill. Entendre com les noves eines tecnològiques estan transformant, no només les empreses, sinó tota la societat i traslladar-ho a l’entorn laboral és un repte complex, però sense dubte val la pena enfrontar-se a aquesta realitat i aconseguir que l’empresa finalment es pugui beneficiar dels avantatges que suposa realitzar una bona transformació digital.

Així doncs, a part d’animar a les empreses a qüestionar-se els seus processos digitals, des de Sirius Comunicació els podem aconsellar sobre quines eines poden utilitzar i quines tasques s’han de prioritzar en el moment d’enfrontar-se a la seva transformació digital.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!