Què és la Responsabilitat Social Corporativa

Estrella Sirius Comunicació

La RSC és el compromís d'una empresa de gestionar els efectes socials, ambientals i econòmics de les seves operacions de manera responsable hi ha l'alçada de les expectatives públiques.

La responsabilitat social corporativa, pot ser un factor clau per a l’èxit de la vostra empresa. Algunes de les empreses de referència, com Ikea o Google, ja fa temps que apliquen estratègies de Responsabilitat Social Corporativa a les seves empreses. Paraules com a compromís, confiança, transparència o ètica, no poden faltar a les organitzacions que lideren els mercats actualment. És per això que ressaltarem quines són les claus per dur-la a terme.

La importància de la Responsabilitat Social Corporativa per a la teva empresa neix de la necessitat d’aminorar els impactes negatius en relació amb els drets laborals, socials i mediambientals, és a dir, tot allò que faci referència a la Declaració Universal dels Drets Humans.

Què és la Responsabilitat Social Corporativa - Estratègia - Responsabilitat Social
Photo by Ross Findon on Unsplash

Quins avantatges ofereix la Responsabilitat Social Corporativa pel teu negoci?

L’Observatori de Responsabilitat Social Corporativa defineix la RSC com una manera de dirigir les empreses basat en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clients, empleats, accionistes, comunitats locals, medi ambient i sobre la societat en general. Però quins avantatges pot aportar concretament per a la teva empresa?

  • Millora la reputació en línia i la imatge corporativa de l’empresa.

Com ja sabràs, avui dia les valoracions i comentaris dels usuaris i empleats sobre la teva empresa són molt rellevants per transmetre la imatge que desitges. És per això que has de treballar perquè sempre siguin positius. D’aquesta manera la credibilitat i la reputació corporativa de l’empresa es veurà enfortida.

  • Redueix els riscos potencials de l’empresa.

Fer una anàlisi de riscos laborals evitarà que es produeixin males pràctiques. De manera que has de crear un protocol de codis ètics i de conducta per a totes les persones que desenvolupin alguna activitat al voltant de la teva empresa. D’aquesta manera minimitzaràs els conflictes i els riscos.

  • Millora l’ambient de l’empresa.

El grau de motivació i satisfacció dels teus empleats incidirà directament sobre la seva productivitat i compromís amb l’empresa. Ajudar la conciliació, diversificar els teus equips de treballs i motivar els teus empleats són mesures que no pots obviar per tal de millorar el clima laboral.

  • Detecta les necessitats dels teus empleats i s’adapta a les noves generacions.

Els treballadors actuals i futurs són els millennials i la generació Z, unes generacions que valoren, per sobre del salari, la flexibilitat d’horaris i l’autonomia. Però sobretot estar a gust al seu lloc de treball. De manera que t’has d’adaptar a aquests nous perfils i oferir propostes noves que els puguin atreure.

  • Fomenta el desenvolupament, innovació i sostenibilitat mediambiental.

Són conceptes que no poden faltar a la teva empresa. Desenvolupa els teus productes i serveis de manera que afavoreixin la sostenibilitat del medi ambient. Millora el reciclatge, aprofitament de recursos naturals i eficiència energètica. I minimitza tots els impactes mediambientals negatius possibles. D’aquesta manera, a més, estalviaràs diners.

  • Implementa pràctiques ètiques i de transparència.

Si la teva empresa té una bona Responsabilitat Social Corporativa, incidirà sobre la seva credibilitat i fiabilitat. Això suposa poder accedir a millors avantatges fiscals i de finançament a mercats amb possibles inversors. També suposa una valoració positiva per part de l’administració pública, ja que, per fomentar la proliferació d’aquest tipus d’empreses, ofereixen subvencions i ajudes econòmiques.

  • Serveix per obtenir reconeixements que premien aquestes bones pràctiques.

Hi ha molts distintius i etiquetes que premien la responsabilitat i sostenibilitat. Aquests títols també reforcen el reconeixement i la influència de l’empresa públicament.

  • Amb tot això, l’objectiu final és fidelitzar els clients.

Els consumidors prefereixen empreses que valoren els seus empleats, es preocupen pel medi ambient i aposten per la innovació.

Quins tipus de Responsabilitat Social Corporativa existeixen.

Ara que ja sabem en què consisteix la Responsabilitat Social Corporativa, pren nota dels quatre tipus diferenciats en els quals es pot dividir la responsabilitat corporativa.

Responsabilitat mediambiental

Les empreses compromeses amb la Responsabilitat Social Corporativa necessiten involucrar-se en pràctiques respectuoses amb el medi ambient. Les companyies poden contribuir de manera significativa a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, la contaminació, les deixalles i l’esgotament dels recursos naturals. Tot i això, en comprometre’s amb la responsabilitat ambiental, una organització es fa càrrec del seu impacte en el medi ambient.
Segons la mida de l’empresa i de la indústria, la responsabilitat mediambiental pot adoptar formes diferents. Per a algunes empreses significa utilitzar fonts d’energia alternatives i materials sostenibles. Per altres, suposa implementar un programa de reciclatge o donar i ser voluntari per a organitzacions locals centrades en el medi ambient.

Responsabilitat ètica

En segon lloc, hi ha la responsabilitat ètica. Ser èticament responsable vol dir involucrar-se en pràctiques comercials justes en tots els àmbits. Això inclou el tracte ètic i respectuós a tots els empleats, stakeholders i clients.
Aquest tipus de Responsabilitat Social Corporativa també pot adoptar moltes maneres diferents. Alguns exemples comuns són establir un salari mínim més alt, garantir que tots els materials siguin d’origen ètic i assegurar que tots els empleats rebin beneficis integrals.

Responsabilitat filantròpica

Actualment, s’espera que les empreses contribueixin a les comunitats on operen i donin a causes que s’alineïn amb la missió de la companyia. Quan els negocis fan això, estan complint la seva responsabilitat filantròpica.

Aquesta responsabilitat pot ser tan mínima com patrocinar la recaptació de fons anuals d’una organització local sense ànim de lucre o tan gran com donar un percentatge dels guanys anuals d’una empresa a una causa benèfica.

Responsabilitat econòmica

Finalment, la responsabilitat econòmica suposa prendre decisions financeres que prioritzen fer el bé, no només guanyar més diners. Aquest tipus de responsabilitat social està entrellaçada amb els altres tipus anteriors.
Per exemple, podria significar que una empresa firmés un contracte amb un proveïdor que utilitza materials sostenibles, fins i tot encara que fos més car. Un altre exemple és quan una empresa es compromet amb un sistema salarial transparent que compensa de manera justa tots els seus empleats i elimina les bretxes salarials de gènere i raça.

Conclusió

Si tens en compte tots aquests consells a la política de Responsabilitat Social de la teva empresa, estaràs adaptant-te a les necessitats i hàbits de consum que demanen les noves generacions. Des de Sirius Comunicació, t’animem a estudiar els tipus de Responsabilitat Social que t’hem plantejat i començar a treballar en estratègies per integrar aquests objectius a dins de la teva empresa. Inverteix a desenvolupar-les i ben segur que tant els teus empleats com els teus clients ho agrairan.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!