Els principals objectius del Màrqueting Digital

Estrella Sirius Comunicació

Abans de fixar els objectius és important estudiar una sèrie de qüestions com són la situació de l'empresa, la de la competència i els objectius del negoci.

En l’era digital actual, el màrqueting és una peça fonamental per a l’èxit de qualsevol empresa. Amb l’ús creixent de les tecnologies i les xarxes socials, és essencial comprendre i establir els principals objectius del màrqueting digital.

Aquest post explorarà les metes clau que tot professional del màrqueting ha de perseguir, des de la construcció de la presència en línia fins a la generació de leads qualificats i l’augment de la visibilitat de la marca.

Descobreix com definir i assolir els teus objectius de màrqueting digital per aconseguir resultats significatius en el teu negoci.

Principals Objectius Digitals
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Què és el màrqueting digital?

El màrqueting digital engloba les accions i les estratègies que es desenvolupen per a la promoció de productes i serveis a través d’Internet. En funció dels objectius a assolir, s’establirà el pla d’acció més adequat.

A la xarxa tot es mesura. Les mètriques i els KPI funcionen com un termòmetre de resultats, però sense uns objectius de negoci o de màrqueting ben definits, la informació que hi aporten no té cap rellevància. El volum de dades a Internet és tan elevat que, sense uns objectius ben definits, no serveix de res la seva obtenció.

És per això que abans de començar una estratègia per promocionar els teus productes en línia, estableixis quins objectius vols complir per valorar si les mètriques estan donant resultats.

A continuació us presentem els principals objectius del màrqueting Digital per a una empresa.

Principals objectius del màrqueting digital

Els objectius són la raó de ser de qualsevol campanya. Abans de fixar-los, però, és important estudiar una sèrie de qüestions com són la situació de l’empresa, la de la competència i els objectius del negoci.

Bàsicament, cal fer una anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) i saber què és el que pretén la companyia en conjunt, ja que tots els departaments han de remar en la mateixa direcció.

Un cop feta l’anàlisi prèvia, és el moment de fixar els objectius del pla de màrqueting digital.

Tot i que d’objectius n’hi pot haver una gran varietat, els més habituals giren al voltant d’aquests grans grups:

Reconeixement de marca

L’objectiu del reconeixement de marca en el màrqueting digital és augmentar la notorietat i la visibilitat d’una marca entre el seu públic objectiu. Consisteix a crear una imatge positiva i memorable de la marca a través de diverses estratègies de comunicació i promoció. Mitjançant la difusió consistent i efectiva del nom, el logotip i els valors de la marca, l’objectiu és que els consumidors associïn la marca amb una experiència positiva i la reconeguin fàcilment quan es trobin amb ella en diferents canals i plataformes. Un fort reconeixement de marca pot conduir a una major confiança dels consumidors, una millor retenció de clients i un avantatge competitiu en el mercat.

Hi ha diversos canals idonis que es poden utilitzar per a aconseguir l’objectiu del reconeixement de marca en el màrqueting digital. Alguns dels més efectius són:

 1. Xarxes socials: Les plataformes com Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn permeten crear una presència de marca consistent i interaccionar amb els seguidors de manera directa.
 2. Publicitat en línia: Mitjançant anuncis de display, anuncis de vídeo o anuncis de cerca, es pot arribar a una àmplia audiència en diferents llocs web, aplicacions i motors de cerca.
 3. Contingut de blog i articles: Crear contingut de qualitat relacionat amb la marca i els seus valors en un blog o altres plataformes permet establir l’autoritat de la marca en el seu sector i captar l’atenció del públic.
 4. Influencers i col·laboracions: Treballar amb influencers o altres marques relacionades pot ampliar l’abast de la marca i guanyar més visibilitat entre el públic dels influencers o els seguidors de la marca col·laboradora.
 5. SEO i posicionament web: Optimitzar el lloc web de la marca per als motors de cerca mitjançant l’ús de paraules clau rellevants, una estructura de lloc adequada i contingut de qualitat pot ajudar a millorar el seu posicionament i augmentar la seva visibilitat en línia.

És important adaptar l’estratègia a les característiques i preferències del públic objectiu, així com monitorar i analitzar els resultats per ajustar les tàctiques i canals utilitzats segons el rendiment i l’efectivitat.

Captar nous clients

L’objectiu de la captació de clients en el màrqueting digital és atraure nous clients i convertir-los en clients actius. Aquest objectiu implica generar interès i desig en el públic objectiu perquè considerin el producte o servei de la marca com una opció atractiva i, finalment, realitzin una acció de compra.

Per assolir aquest objectiu, es poden utilitzar diverses estratègies i tàctiques de màrqueting digital, com ara:

 1. Publicitat segmentada: Mitjançant l’ús de publicitat en línia en plataformes com Google Ads o les xarxes socials, es pot arribar de manera precisa al públic que té més probabilitats de convertir-se en clients.
 2. Generació de leads: A través de la creació de contingut atractiu com guies, informes o webinars, es pot demanar als usuaris que proporcionin les seves dades de contacte a canvi del contingut, creant així una base de dades de clients potencials.
 3. Email màrqueting: L’ús estratègic del correu electrònic permet mantenir una comunicació regular amb els clients potencials, oferint-los informació rellevant, promocions i contingut personalitzat per atraure’ls i mantenir-los interessats en la marca.
 4. Contingut persuasiu: Crear contingut persuasiu i convincent, com testimonials, estudis de casos i ressenyes de clients, pot ajudar a generar confiança i motivar els clients potencials a fer una compra.
 5. Optimització de l’experiència d’usuari: Assegurar-se que el lloc web i els punts de contacte amb els clients siguin fàcils d’utilitzar, intuïtius i que ofereixin una experiència positiva pot incrementar les possibilitats de captar i retenir clients.

Fidelitzar clients

L’objectiu de la fidelització de clients és establir relacions duradores i sòlides amb els clients existents. Es busca augmentar la seva fidelitat cap a la marca, fomentar la repetició de compres i promoure el boca-orella positiu. L’objectiu final és convertir els clients en ambaixadors de la marca, generant així un flux constant d’ingressos i un creixement sostenible.

Per aconseguir els objectius de fidelització de clients, hi ha diverses estratègies efectives que es poden implementar:

 1. Programa de recompenses: Establir un sistema de recompenses per als clients fidels, oferint descomptes, punts o beneficis exclusius. Això incentiva la repetició de compres i crea una sensació de valor afegit.
 2. Comunicació personalitzada: Mantenir una comunicació constant amb els clients mitjançant correus electrònics, newsletters o missatges personalitzats. Això permet oferir ofertes especials, recomanacions de productes i mantenir-los informats sobre les últimes novetats de la marca.
 3. Experiència d’usuari excepcional: Garantir que cada interacció amb el client sigui positiva i satisfactòria. Des de l’atenció al client fins a la facilitat d’ús dels productes o serveis, cada detall compta per generar una experiència memorable.
 4. Programa de referències: Incentivar els clients a recomanar la marca als seus amics i familiars mitjançant programes de referència. Això pot incloure descomptes o beneficis per a tots els implicats, creant un efecte de boca-orella positiu.
 5. Contingut rellevant i útil: Crear i compartir contingut de valor per als clients, com ara consells, tutorials o articles informatius relacionats amb els productes o serveis de la marca. Això demostra l’expertesa i el compromís de la marca amb els seus clients.
 6. Personalització de l’experiència: Adaptar l’experiència de compra i l’oferta de productes o serveis a les preferències i necessitats individuals dels clients. Això pot incloure suggeriments personalitzats, recomanacions basades en el seu historial de compres o opcions de personalització.

Augmentar el nombre de vendes

L’increment de vendes és possiblement l’objectiu de màrqueting per excel·lència de qualsevol empresa, ja que s’associa a l’augment dels beneficis. Tot i això, una empresa ha d’estar preparada tant per aconseguir-ho com perquè l’operació sigui un èxit.

L’objectiu es podria separar en 2 parts. Una seria la d’incrementar la quantitat de productes o serveis venuts per aconseguir un major benefici. I l’altre implicaria poder augmentar el preu mitjà dels productes i serveis per poder aconseguir més benefici amb el mateix nombre de vendes.

Algunes de les estratègies més efectives per aconseguir-ho són:

 1. Optimització del lloc web: Millorar la navegació, el disseny i la velocitat de càrrega del lloc web per crear una experiència d’usuari positiva i facilitar el procés de compra.
 2. SEO (Search Engine Optimization): Millorar el posicionament del lloc web als motors de cerca mitjançant l’ús de paraules clau rellevants, l’optimització de contingut i la construcció de backlinks.
 3. Publicitat en línia: Utilitzar campanyes de publicitat pagada en xarxes socials, motors de cerca o altres plataformes per arribar a un públic més ampli i augmentar la visibilitat dels productes o serveis.
 4. Màrqueting de contingut: Crear i compartir contingut rellevant i de qualitat per atreure i captivar als clients potencials, establint-te com un referent en el teu sector.
 5. Email màrqueting: Utilitzar estratègies d’email màrqueting per mantenir-te en contacte amb els clients existents i captar nous clients, enviant ofertes especials, newsletters i informació rellevant.
 6. Màrqueting d’influencers: Col·laborar amb influencers o persones influents en el teu sector per promocionar els teus productes o serveis i arribar a una audiència més gran.
 7. Promocions i descomptes: Ofereix promocions, descomptes o paquets especials per incentivar la compra immediata i augmentar les vendes.
 8. Optimització de la conversió: Millorar el procés de conversió en el lloc web, incloent-hi l’ús de crides a l’acció (CTAs) clares, facilitant el pagament i oferint diverses opcions de compra.
 9. Anàlisi de dades: Utilitzar eines d’anàlisi per obtenir informació sobre el comportament dels clients i identificar àrees d’optimització per augmentar les vendes.

Optimitzar l’embut de conversió

Optimitzar l’embut de conversió en màrqueting digital és millorar la taxa de conversió, és a dir, augmentar el nombre de visitants que realitzen una acció desitjada, com ara la compra d’un producte, la subscripció a una llista de correu o la descàrrega d’un recurs.

Aquesta optimització implica identificar les barreres o friccions que poden estar impedint als visitants completar l’embut de conversió i prendre mesures per eliminar-les o minimitzar-les.

Algunes de les estratègies clau per aconseguir l’objectiu d’optimitzar l’embut de conversió són:

 1. Anàlisi de dades: Recopilar i analitzar dades sobre el comportament dels visitants al lloc web per comprendre les seves accions i identificar les àrees d’optimització.
 2. Optimització de la pàgina d’aterratge: Millorar el disseny, la claredat del missatge, les crides a l’acció i la facilitat d’ús de la pàgina d’aterratge per captar l’atenció dels visitants i motivar-los a passar a l’acció.
 3. Simplificació del procés de compra: Reduir la fricció en el procés de compra, eliminant passos innecessaris, simplificant els formularis i oferint diverses opcions de pagament.
 4. Testos A/B: Realitzar proves A/B per provar diferents variants de pàgines i elements per determinar quines opcions tenen un millor rendiment i conduir a una major taxa de conversió.
 5. Personalització i segmentació: Utilitzar dades de l’usuari i tecnologies de personalització per oferir contingut i ofertes específiques que s’adaptin als interessos i necessitats de cada visitant.
 6. Optimització de la velocitat del lloc web: Assegurar-se que el lloc web carregui ràpidament en diferents dispositius i connexions per evitar abandonaments per part dels visitants impacients.
 7. Millora de la confiança i la credibilitat: Mostrar testimoni als, ressenyes de clients, certificacions o altres elements que generin confiança en els visitants i els animin a completar l’embut de conversió.
 8. Retargeting: Utilitzar tècniques de retargeting per dirigir-se als visitants que han mostrat interès en el passat i recordar-los la seva intenció de convertir.

Millorar el retorn de la inversió (ROI)

Millorar el retorn o la rendibilitat de la inversió (ROI) en màrqueting digital és augmentar els beneficis obtinguts a partir de les inversions realitzades en campanyes i estratègies de màrqueting. L’objectiu és assegurar que cada euro invertit generi el màxim valor possible per a l’empresa.

Algunes de les estratègies clau per aconseguir l’objectiu de millorar el ROI són:

 1. Segmentació del públic: Dirigir-se als segments de públic més rellevants i amb major potencial de conversió per optimitzar els esforços de màrqueting i evitar despeses innecessàries.
 2. Optimització de les campanyes publicitàries: Ajustar constantment les campanyes publicitàries per optimitzar el rendiment i assegurar que els anuncis arribin a l’audiència adequada, amb el missatge adequat i en el moment adequat.
 3. Anàlisi de dades: Utilitzar les dades recopilades per avaluar l’eficàcia de les diferents campanyes i estratègies de màrqueting, identificant quines són les que ofereixen el millor ROI i ajustant-les en conseqüència.
 4. Optimització del lloc web i de l’experiència de l’usuari: Millorar el disseny del lloc web, la velocitat de càrrega, la navegació i altres factors que poden influir en la conversió dels visitants, amb l’objectiu de maximitzar el rendiment de les inversions publicitàries.
 5. Marketing de continguts: Desenvolupar una estratègia de màrqueting de continguts eficaç per generar trànsit orgànic, augmentar l’engagement amb l’audiència i construir una base de clients fidelitzats.
 6. Automatització del màrqueting: Utilitzar eines i plataformes de màrqueting automatitzades per optimitzar les campanyes, estalviar temps i recursos, i millorar la eficiència global del màrqueting digital.
 7. Seguiment i anàlisi de resultats: Monitoritzar de manera contínua els resultats obtinguts a partir de les inversions en màrqueting, identificant les àrees de millora i prenent decisions basades en dades per maximitzar el ROI.

Conclusió

En conclusió, conèixer i comprendre els principals objectius del màrqueting digital és essencial per a l’èxit en línia d’una empresa. Des de l’augment del reconeixement de marca i la captació de nous clients fins a la fidelització de clients existents i l’increment de les vendes, cada objectiu té el seu propi conjunt d’estratègies i tàctiques per aconseguir-los. L’optimització de l’embut de conversió i la millora del retorn de la inversió són aspectes crítics per a la rendibilitat i eficàcia de les estratègies de màrqueting digital. Amb un enfocament adequat en aquests objectius, una empresa pot créixer, connectar amb l’audiència i obtenir resultats positius en línia.

Si esteu buscant assessorament o suport per aconseguir els objectius del màrqueting digital per al vostre negoci, no us ho penseu més. No deixeu passar l’oportunitat de fer créixer la vostra empresa o projecte digital. Contacteu amb nosaltres ara i comencem a treballar junts per fer brillar el vostre negoci.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!