Per a què serveix l’anàlisi DAFO en l’empresa i com fer-lo?

Estrella Sirius Comunicació

La matriu DAFO serveix per entendre la situació interna i externa d'una empresa. El DAFO recull les fortaleses i les oportunitats de l'empresa per crear estratègies empresarials sòlides i fiables.

Per saber per a què serveix una Anàlisi DAFO, primer explicarem que és i com realitzar-lo per a la teva empresa?

Sabies que les empreses o negocis digitals duen a terme aquesta matriu per avaluar la rendibilitat d’una estratègia digital?

Normalment, ho fan com a diagnosi prèvia per determinar l’estat actual de l’empresa per fer un seguiment dels objectius proposats a curt, mitjà i llarg termini.

Amb l’ajuda de l’anàlisi DAFO pots definir tant els “pros” com els contres d’un pla de màrqueting digital. D’aquesta manera millores la presa de decisions i millores la competitivitat en el teu mercat o sector industrial.

Construir la matriu t’ajudarà a no anar a cegues i evitar així la possibilitat d’estrellar-te amb la realitat.

Per a què serveix l'anàlisi DAFO en l'empresa i com fer-lo? - Estratègia - DAFO
Photo by Dylan McLeod on Unsplash

Què és una Anàlisi DAFO?

L’Anàlisi, també anomenat FODA, és bàsicament una matriu que es divideix en quatre àrees: Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. Amb un disseny similar a la matriu d’Eisenhower, aquesta eina ens ajuda a conèixer l’estat global d’una empresa de manera actualitzada, amb la finalitat de poder prendre decisions estratègiques encertades o de realitzar els canvis necessaris per poder millorar i augmentar els avantatges competitius.

Per a què serveix una Anàlisi DAFO?

Aquesta matriu serveix perquè un negoci pugui arribar a entendre la seva situació interna i externa. L’ajuda a descobrir així les seves fortaleses i les oportunitats per a poder crear una estratègia empresarial més sòlida i fiable.

A continuació enumerarem quins són aquests factors interns i externs que reflecteix l’anàlisi:

Factors interns

Primer de tot enumerem els factors interns d’un negoci..

 • Debilitats: Són tots aquells elements limitants que impedeixen l’evolució de l’empresa pel que fa al seu rendiment.‍
 • Fortaleses: Són tots aquells elements que afavoreixen o destaquen la posició de l’empresa per superar les amenaces.

Factors externs

Ara, enumerem els factors externs d’un negoci.

 • Amenaces: Són tots aquells elements que dificulten les metes de l’empresa com la competència o l’entorn.
 • Oportunitats: Són tots aquells elements que ofereixen un avantatge competitiu a l’empresa.

Després de realitzar una investigació meticulosa seguint aquesta matriu, l’encarregat de l’estratègia digital podrà planificar les seves accions i prendre les precaucions que calguin per poder reduir, en gran manera, la possibilitat de fracàs absolut.

Per a què serveix l'anàlisi DAFO en l'empresa i com fer-lo? - Estratègia - DAFO
Estructura de l’anàlisi DAFO

Per què és important el DAFO per a la teva estratègia?

Aquesta anàlisi és pràcticament imprescindible per a tot tipus d’empresa, marca o projecte, perquè ens permet solidificar les bases de qualsevol pla estratègic al món digital. És la manera més bona d’esbrinar la condició global d’un negoci i establir els paràmetres que cal seguir en tot el procés.

A més, aquesta eina ens facilitarà la tasca de prendre decisions, ja que gràcies a aquesta informació serà possible establir una sèrie d’objectius empresarials i estratègies més precises.

Gràcies a això, sabrem com aprofitar al màxim les qualitats internes i externes més fortes de l’empresa, entenent com utilitzar les que no ho són.

Aquesta és una bona manera també de reduir les debilitats i les amenaces del nostre negoci i buscar la forma que es transformin en alguna cosa positiva i que ens diferenciï de la resta dels nostres competidors del nostre sector.

Si no et prens el temps de fer-ho, el més segur és que no vegis resultats positius, així que surt d’aquest percentatge de companyies i aprèn a elaborar un FODA al següent punt.

Com es fa una Anàlisi DAFO pas a pas?

Ja he comentat que aquest anàlisi en realitat era un diagnòstic, i això vol dir que és una etapa que requereix una investigació extensa d’hores i fins i tot dies considerant les activitats històriques i les projectives del negoci.

D’acord amb les finalitats de la companyia o negoci, cal plantejar un objectiu principal que indiqui la direcció a seguir, juntament amb una sèrie d’objectius secundaris, i a partir d’aquí, traçar l’estratègia més apropiada.

Bé, per realitzar aquest diagnòsi d’una manera senzilla, dividirem l’estudi en factors interns i externs. Estudiant primer una part per poder després passar a la següent.

Pas 1: Anàlisi Intern

A la matriu interna hi tenim les fortaleses i les debilitats de l’empresa, les quals són detectables i optimitzables.

Alguns exemples dels conceptes que es poden analitzar en la matriu interna de fortaleses i debilitats són els següents:

 • Manufactura o Producció: Facultat de la companyia o negoci per elaborar els seus propis productes o serveis.‍
 • Recursos Humans: Selecció del personal, formació d’aquest, productivitat a l’organització i la seva cultura empresarial.
 • Finances: Estudi financer sobre la productivitat, la gestió i l’adquisició dels recursos, a més de la liquiditat i l’endeutament de l’empresa.‍
 • Màrqueting: A l’apartat de màrqueting, es pot recopilar la qualitat dels productes i la seva publicitat, la imatge transmesa per la marca, la seva posició al mercat i la quota.

Pas 2: Anàlisi Extern

A la matriu externa, ens trobem amb les amenaces i les oportunitats de la companyia, les quals són alienes a la seva gestió, però que hi acaben afectant directament.

Alguns exemples dels conceptes que es poden analitzar en la matriu externa d’oportunitats i amenaces són els següents:

 • Mercat i Sector: Detectar les tendències que possibilitin les oportunitats de negoci, incorporant l’estudi dels proveïdors, distribuïdors, clients objectius i productors.‍
 • Competència: Quan analitzem la competència, fixarem la posició de l’empresa en funció del preu, el tipus i gamma dels productes juntament amb la seva distribució.‍
 • Entorn: L’entorn són tots aquells factors que involucren la companyia de manera directa, però són aliens al seu control com la política, l’economia, la tecnologia, la sociologia i els organismes legislatius. Utilitzar una anàlisi PESTEL ens pot ajudar a analitzar l’entorn correctament.

Què fer amb el resultat de l’Anàlisi DAFO?

Un cop hem recollit tota la informació i l’hem classificat en cada una de les zones de la matriu, el següent pas és començar a crear les estratègies i marcar els objectius que ens ajudaran a explotar les oportunitats i les fortaleses i a minimitzar les debilitats i les amenaces. Una manera fàcil de traslladar l’anàlisi DAFO a accions concretes és fer servir l’Anàlisi CAME. Aquesta anàlisi, com diuen les seves sigles serveix per poder Corregir, Afrontar, Mantenir i Explotar els diferents elements que hem detectat en l’anàlisi. Així que les dues anàlisis van lligades l’un amb l’altre per poder passar de la reflexió de l’estat d’un negoci, a l’execució de l’estratègia.

Conclusió

El DAFO o FODA és un sistema senzill que va tenir els seus inicis entre els anys 60 i 70 als Estats Units. Gràcies a l’arribada del món digital i la senzillesa de la seva aplicació, es pot adaptar a qualsevol modalitat de negoci.

Amb l’evolució de l’era digital, s’ha convertit en el punt de partida de totes les estratègies digitals, i ha aconseguit captar eficientment les fortaleses i les oportunitats d’una organització per potenciar-les i entendre els riscos o les dificultats que poden provocar les debilitats i les amenaces.

Tota aquesta informació es pot recollir en un software de gestió de projectes empresarials que ens pot ajudar a traçar la planificació més adequada i fer-li seguiment d’una manera senzilla.

Des d’aquí t’animem a fer el DAFO de la teva empresa, negoci o emprenedoria i posem a disposició la nostra consultoria estratègica de màrqueting per poder-te ajudar a redactar-lo i començar a realitzar les accions corresponents. De ben segur que aquesta reflexió et servirà per a poder entendre molt millor el teu negoci i a poder millorar la competitivitat d’aquest.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!