Com crear objectius SMART per a la teva empresa

Estrella Sirius Comunicació

Els objectius SMART són intel·ligents. Determinen les prioritats per a cada equip, permeten que els resultats de l'empresa siguin mesurables i serveixin com a guia per al seu creixement.

Definir objectius de màrqueting d’una manera SMART és una de les tasques més exigents per als líders de les empreses, ja que de vegades és difícil saber com identificar-los.

Considera que per crear metes que realment facin evolucionar una companyia, cal que tinguin en compte el seu context, en cas contrari les metes seran ineficaces.

Perquè sàpigues per on començar i com millorar els objectius que et planteges, et presentem les claus perquè la teva empresa creixi i perduri de manera estratègica amb aquesta metodologia.

Com crear objectius SMART per a la teva empresa - Estratègia - objectius
Photo by Firmbee.com on Unsplash

Què són els objectius SMART?

Tal com ho diu l’acrònim, els objectius SMART són intel·ligents (ja que dirigeixen els esforços estratègics d’una empresa), específics, mesurables, assolibles, rellevants i realitzats a temps. Per això els criteris SMART us ajuden a distingir els objectius eficaços dels que no ho són.

Determinen les prioritats per a cada equip, permeten que els resultats de l’empresa siguin mesurables i serveixin com a guia per al creixement de l’empresa. És per això que és crític definir-los amb aquesta metodologia.

Aquests criteris fan referència a les 5 característiques bàsiques que cada objectiu ha de tenir. Et presentem a continuació algunes preguntes que et poden ajudar a definir aquestes característiques:

Com crear objectius SMART per a la teva empresa - Estratègia - objectius
Característiques dels objectius.
 • Specific (específic): què vols aconseguir a la teva àrea focal?
 • Measurable (mesurable): quins KPI o indicadors es poden utilitzar per mesurar-ne l’eficiència?
 • Archievable (assolible): és raonable respecte de la situació interna i externa de l’empresa?
 • Relevant (rellevant): per què interessa a la teva empresa o als teus clients?
 • Timed (a temps): quan s’ha d’aconseguir aquesta fita?

Per a què serveix la metodologia SMART?

Hi pot haver molts motius, a continuació us presentem alguns dels motius.

 1. Augmentes la teva visió empresarial
  Quan segueixes una metodologia intel·ligent a la teva empresa tens una visió àmplia del teu negoci. Tot inicia des de com estableixes els teus objectius per saber què vols. Com més visibilitat tinguis de tots els factors, esforços i recursos que requereixes, més fàcilment aconseguiràs les teves metes.
 2. Millores la teva planificació
  Pensar SMART és tenir ordre per planificar, anticipar i verificar els avenços. Si apliques aquesta metodologia tens més possibilitats d’establir un ordre al teu negoci, sigui en els processos, els sistemes, les activitats de cada lloc; així podràs operar amb una mateixa visió i assoliràs els resultats plantejats. Amb processos intel·ligents tot fluirà millor i evitaràs riscos innecessaris a l’operació de la teva empresa.
 3. Pots enfocar-te en allò més important
  Saber cap on vas és fonamental per determinar què has de fer, com i amb què per arribar fins a aquest punt. Amb això pots enfocar les teves accions just en allò que necessites, evitant distraccions o fuites de recursos en aspectes que no ajudaran al compliment d’una meta. T’ajudarà per igual a establir prioritats i jerarquitzar d’allò més important si més no rellevant.
 4. Tens més control
  Un altre gran avantatge és la possibilitat de fer una millor distribució dels teus recursos humans, físics i financers, cosa que et generarà estalvi. Amb metes intel·ligents tindràs un control més gran dels teus pressupostos.
 5. Optimitzes la comunicació
  La claredat que et brinda un objectiu SMART afavorirà que comuniquis amb més precisió allò que pretén l’empresa o un projecte en específic. D’aquesta manera, tots els col·laboradors o integrants del teu negoci identificaran la meta i podràs comunicar el teu missatge de manera concreta i directa. Això ajudarà a la cohesió dels equips i la certesa que cadascuna de les persones que treballin per aquest objectiu estan fent la seva part.
 6. Impulses la gestió del temps
  Has pensat quant de temps es perd en un projecte quan no té una bona planificació? Realment poden ser dies o mesos. Quan estableixes una metodologia intel·ligent delegues les activitats justes en un temps específic; és la millor manera de gestionar els temps a la teva empresa.
 7. Li dónes un perfil estratègic a la teva empresa
  Si t’acostumes a pensar SMART sempre seràs estratègic i amb això la teva empresa reforçarà cadascuna de les àrees per treballar de manera fluida: com a veritables engranatges integrats. Un negoci amb perfil estratègic destaca, es posiciona, creix i es diferencia dels competidors.
 8. Agilitzes la teva força de vendes
  El teu equip de vendes requereix visió, certesa i fites palpables perquè puguin actuar de manera àgil. Això s’aconsegueix amb objectius SMART, així es podran guiar i orientar els seus esforços alineats a la teva estratègia comercial.
 9. Establiments processos de millora contínua
  Quan tens visió àmplia de negoci, control dels teus recursos, planejament i estratègia, és molt fàcil establir processos de millora contínua perquè tens indicadors clars de com vas, de quins són els progressos i saps si estàs aconseguint els resultats implementats.
 10. Incrementes la teva rendibilitat
  Lligat a això, si la teva empresa assimila la metodologia SMART com a part de la seva essència per a totes les seves activitats i operacions, segurament aconseguiràs resultats exitosos i incrementaràs la rendibilitat del teu negoci.

Potser ara tens més raons per fer servir aquesta metodologia, però si encara tens alguns dubtes com si un objectiu SMART equival a una meta SMART, t’expliquem a continuació tots els detalls per aclarir aquest assumpte.

Diferència entre objectius i metes SMART

Objectius i metes sovint es confonen perquè comparteixen un punt essencial: són elements que es faran (a futur) per aconseguir alguna cosa. No obstant això, són diferents perquè la meta és el lloc on vols arribar, la visió que vols assolir; mentre que els objectius són els passos per arribar-hi. Les metes són un port, els objectius la brúixola que us guia. Aleshores, cal tenir clar que els objectius i les metes sí que són diferents.

Els objectius són el resultat, una conseqüència d’una sèrie d’activitats; els objectius acompanyen cadascuna daquestes activitats, les metes integren els objectius. Per la seva naturalesa les metes poden ser més generals, àmplies i poden ser a curt, mitjà o llarg termini i fins i tot una meta es pot o no complir, però els objectius sempre s’han de dur a terme.

Fa uns quants anys es prenia justament les metes com una cosa general i els objectius com una cosa específica. Això obria espai a una discordança d’estratègies, ja que es tenia una meta vaga o poc realista, però objectius específics. Per tant, tant els objectius com les metes es van fer SMART.

Això va ajudar a centrar-se en una meta per igual mesurable, assolible, realista, rellevant i específica per tenir resultats concrets. Si bé una empresa pot tenir una gran fita, els objectius per a cada àrea, integrant o projecte seran específics.

Per exemple, un negoci pot dir: «Aquest any generarem més posicionament de marca», però aquesta visió caldrà fer-la SMART, per dir alguna cosa com: «Augmentarem 10 % l’engagement de marca i 20 % la fidelització de clients en un període de gener a abril, per millorar el posicionament de marca».

Com arriba a això? Almenys amb la participació de les àrees de màrqueting, vendes i servei. Cadascuna tindrà objectius alineats a la meta que es vol assolir, de manera que màrqueting generi estratègia de branding, estableixi indicadors; servei s’encarreguen de la fidelització i vendes aprofiti el flux de tenir un major posicionament de marca.

Com definir objectius SMART per a la teva empresa

Analitza com pots establir els teus objectius intel·ligents, d’acord amb cadascuna de les característiques (específics, mesurables, assolibles, rellevants i a temps).

Com definir objectius empresarials específics

Quan tens com a objectiu «augmentar les vendes», en realitat només tens una idea. Quan dius que «vols augmentar 200% les vendes en 2 anys» ja has inclòs més detalls, però encara no hi ha prou especificitat.

Un exemple més específic seria: «Augmentarem les vendes dels productes estrella (2 o 3 dels productes més venuts) un 40 % durant l’any entrant, per poder llançar nous productes».

Un objectiu realment específic inclou què vols aconseguir, com vols fer-ho i qui en seran els responsables. A més, defineix cap a qui es dirigeix ​​el teu objectiu, ja que pot ser cap a un públic conegut, nous mercats o fins i tot cap als teus col·laboradors.

Com definir objectius empresarials mesurables

Cap objectiu no es compleix de 0 a 100% de forma automàtica. Atès que es tracta d’un procés, cal que disposeu dels indicadors que us ajudaran a analitzar el compliment després de certs períodes determinats.

El més senzill i eficaç és que et fonamentis en percentatges d’avenç: si vols augmentar la teva llista de subscriptors de 100 a 100.000, estableix punts intermedis quan arribis als 500, 1.000 i 50.000, per exemple.

En aquest cas hauries de tenir un objectiu més concret i mesurable com ara: «Incrementar a 500 el nombre de subscriptors al març, mitjançant una campanya a Instagram; per enfortir l’estratègia de mailing».

Porta la documentació suficient perquè puguis analitzar aquests avenços de manera regular i així modificar les teves estratègies si notes que alguna cosa falla.

Com definir objectius empresarials assolibles

Pensa la manera com interactua la teva empresa amb l’entorn. Defineix els passos que cal seguir a partir dels recursos que ja tens: la quantitat d’empleats, el nivell d’especialització dels teus equips, la tecnologia de què disposes, entre altres aspectes interns.

Després estudia com es comporta el mercat en relació amb el teu sector i els competidors més propers. També examina les tendències macroeconòmiques que influeixen en el consum.

Mantenir-te informat sobre el que passa a la teva companyia i al teu voltant t’ajudarà a crear-los de manera que siguin ambiciosos, però realistes.

Aquest punt indica que el «com» ​​és adequat per assolir el teu objectiu. Per exemple, si ja comptes amb polítiques i accions de responsabilitat social, podries cercar una certificació d’empresa responsable. Si no tinguessis aquesta cultura, aleshores el teu objectiu seria iniciar amb aquestes mesures. Un exemple quedaria així:

“Impulsar 5 accions de responsabilitat social cada mes, que involucrin els col·laboradors a través del Comitè de Sustentabilitat de l’organització, durant els propers 6 mesos per sumar el nombre de requisits que ha de complir l’organització per obtenir la certificació d’empresa responsable”.

Com definir objectius empresarials rellevants

Reconeix què és un objectiu rellevant en pensar de manera creativa en aquells aspectes que consideres com a oportunitats, ja sigui el llançament d’un producte, el creixement d’una de les línies productives o canvis organitzacionals.

Després desenvolupa els estudis pertinents que et permetin saber si realment aquestes qüestions són rellevants o les has de repensar.

A més, és l’oportunitat que et preguntis si ets a la disposició de desenvolupar aquest objectiu. Comptes amb els recursos necessaris? Hi ha empleats capacitats que el puguin portar a bon terme? És el moment idoni per donar-li impuls o cal esperar? Mantingues l’equilibri entre la prudència en utilitzar els teus recursos i l’audàcia per emprendre nous projectes.

Un objectiu serà rellevant si a més de saber com ho faràs pots respondre’t de manera clara per què o per què ho faràs. Per exemple, «Vull disminuir l’hora de sortida dels col·laboradors, l’horari dels quals és fins a les 6 p. m., però que la majoria està sortint fins a les 7 p. m.» Aquest és un bon objectiu, però manca la rellevància: ho vull així per tenir col·laboradors amb millor qualitat de vida com ho marca la cultura de treball a l’organització i així estiguin més concentrats en la seva activitat, contents i siguin més productius.

L’objectiu SMART quedaria una cosa així: «Aconseguir que tots els col·laboradors de l’àrea operativa acabin les tasques a les 5:00 p. m., optimitzant temps de treball per guanyar un 10% en productivitat. Per això donarem una capacitació sobre optimització del temps, el primer trimestre de l’any, amb la finalitat d’incrementar-ne la qualitat de vida i augmentar-ne el compromís amb l’organització».

Com definir objectius empresarials a temps

Pensar en el temps és un sinònim de focalitzar. Quan estableixes aspectes a aconseguir sense un termini, són només somnis.

Defineix objectius temporals de forma general, parcial i diària: si vols augmentar la quantitat d’empleats de 50 a 80 en 1 any, en 6 mesos hauràs de comptar amb el 50% de nous empleats capacitats, i cada dia hauràs de fer 2 entrevistes per complir la meta total.

Conclusió

Els objectius i les metes SMART són una part vital per al creixement continu d’una empresa, per la qual cosa és important que tots a l’organització estiguin involucrats en la definició d’aquests objectius.

No perdis més temps fent accions que no et donaran els resultats desitjats. Comença a definir els teus objectius SMART i dona-li al teu equip les raons suficients perquè es posin a treballar com més aviat millor. Donar-los un bon objectiu és part de la motivació dels empleats. El que aconseguiràs serà tenir empleats més productius que t’ajudaran a assolir el creixement general de la teva organització.

Si necessites una empenteta per començar a definir aquests objectius, contacta amb nosaltres i t’ajudarem a treballar els Objectius SMART per a la teva empresa.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!