Els secrets de la investigació de mercats

Estrella Sirius Comunicació

Per fer una investigació de mercat és necessari dur a terme un seguit de passos, per assegurar que la informació recopilada és útil i et permet prendre les millors decisions.

Una investigació de mercat permet que les empreses puguin analitzar l’oferta i la demanda d’un determinat mercat i així permetre la implementació d’un pla d’acció de màrqueting o una estratègia comercial.

Els estudis de mercat bàsicament s’utilitzen per avaluar la viabilitat d’un projecte i poder redactar un pla de negoci. Les empreses recullen informació del consumidor a través de formularis, enquestes o altres mètodes d’investigació com seria una anàlisi més qualitativa: Entrevistes, visites al punt de venda o trobades amb els consumidors.

Beneficis de realitzar una investigació de mercats

Primer de tot, si ens fixem en els principals beneficis que aporta realitzar una investigació de mercats, podríem destacar els següents:

  • Permet a les empreses crear un producte o servei que encaixi millor amb el mercat objectiu
  • Ajuda a la reflexió i creació d’un pla de negoci efectiu.
  • Ajuda a estructurar el mètode de venda dels productes i serveis a les empreses.
  • Ajuda a determinar una estratègia de comunicació, és a dir, detecta la millor manera d’arribar al públic objectiu per poder impactar amb els missatges establerts.

Objectius de la investigació de mercats

A continuació, si ens fixem en els principals objectius que busquen les empreses a l’hora de realitzar una investigació de mercats, són els següents:

Estudiar el perfil dels consumidors i les seves preferències: Perquè l’empresa es pugui dirigir d’una manera eficaç als seus consumidors ha d’establir les característiques demogràfiques del seu avatar amb la major precisió possible (edat, ritme de vida, ingressos mitjans…) i també les seves preferències de compra per poder assegurar al màxim la seva satisfacció.

Aquest estudi previ pot permetre adaptar els productes a les expectatives dels clients i establir la manera de comunicar-se i per quins canals.

Estimar la dimensió del mercat: La investigació de mercats busca determinar la mida de cada un dels segments que s’estudiïn tant en volum, com en valor. Tot i que sempre hi ha una part d’aleatorietat i no es pot saber mai al 100% quins valors caracteritzen el mercat, pot ajudar les persones decisores a avaluar l’oportunitat de negoci i el creixement potencial del mercat.

Anàlisi competitiva: Aquest punt té com a objectiu permetre a l’empresa ajustar l’estratègia per ser més competitiva. Han de sortir a la llum les debilitats i les fortaleses de cada un dels competidors per així detectar oportunitats i avantatges en diferents àmbits com per exemple la diferenciació dels productes, els preus, o la xarxa de distribució.

Els secrets en la investigació de mercats

Una investigació de mercats es defineix per la informació que recopila, i per extreure-la fan falta un seguit de passos que finalment ajudaran a poder prendre millors decisions.

A continuació fem un repàs d’aquests secrets o millors pràctiques que s’han de tenir en compte al fer una investigació de mercats.

1. Estableix un objectiu

La principal tasca que s’ha de fer abans d’iniciar la investigació és definir la finalitat d’aquesta. Sense uns objectius sobre el que volem investigar recompilaríem dades i dades segurament sense sentit i malgastaríem el temps sense apuntar directament a les coses importants. Per poder definir el marc d’aquesta investigació va bé fer-se un seguit de preguntes:

  • Quina zona geogràfica serà la teva àrea d’influència?
  • Quina seria la millor manera d’adaptar el nou producte o servei als clients?
  • A quins tipus de clients et vols dirigir?
  • Quina és la teva competència?
  • De quina manera estàs impactant al teu públic?

2. Defineix el teu mercat objectiu

Un altre procés crucial en la investigació de mercats és el de definir un mercat objectiu per al teu futur negoci. Per poder identificar aquest mercat és necessari analitzar els següents elements:

Competència: Analitza els teus competidors, és a dir, aquells que competiran amb tu dins del mercat objectiu. Els que tenen el mateix tipus de productes que tu. Així podràs detectar la saturació del mercat o si, per contra, és un mercat molt nou.

Clients: En aquest apartat s’hauria d’analitzar la demanda del producte o servei que vols oferir. Determinar la mida aproximada del públic objectiu i les seves principals característiques (edat, hàbits, etc…)

Proveïdors: Analitza els diferents proveïdors que existeixen, quins productes ofereixen i a quins preus.

Distribució: S’ha de tenir en compte també a l’hora de fer la investigació quins diferents mètodes de distribució dels productes existeixen i així poder trobar la millor opció.

3. Recopila totes les dades possibles.

Un altre dels secrets sobre la investigació de mercats, consisteix a escollir el mètode d’investigació adequat. Diferenciar entre un estudi qualitatiu o quantitatiu. Un cop definit per quin mètode ens decantem, és necessari fer els següents passos:

Escull la plataforma per a crear enquestes. Al mercat hi ha multitud d’opcions (Google Docs, SurveyMonkey, TypeForm, Tally, etc…) Tot i així utilitza la plataforma que més s’adapti a les teves necessitats i al teu pressupost.

Dissenya l’enquesta: Escull les preguntes correctes, el nombre de preguntes i de quin tipus. El disseny de l’enquesta és clau per la recopilació de dades i el seu posterior tractament. El temps que s’ha d’invertir a respondre una enquesta és clau per poder aconseguir un bon percentatge de respostes.

Defineix la mida de la mostra: Aquesta mostra ha de ser representativa del segment de mercat escollit per així assegurar la viabilitat de les dades recollides.

Promociona i distribueix l’enquesta: Busca la millor plataforma per dur a terme la difusió de les enquestes en relació al grup a què et dirigeixes. Correu electrònic, una pàgina web, SMS, o les xarxes socials són diferents canals on poder propagar l’enquesta.

Analitza les dades: La mateixa plataforma de creació de l’enquesta segurament ja té un apartat que et permet fer un primer anàlisi dels resultats. Si no sempre ens quedarà l’exportació a una taula o base de dades per utilitzar una altra eina diferent. Tot i això, reiterem la importància d’escollir una bona plataforma, ja que ens permetrà anar comprovant, des de la mateixa eina, les dades que es van recollint en temps real i així poder fer petites modificacions anticipadament.

4. Fes un informe de resultats

Un cop has fet tots els passos anteriors, és el moment de plasmar els resultats en un informe. Aquest informe et permetrà compartir les conclusions amb les persones correctes, perquè puguin prendre les decisions amb més coneixement de causa i podran activar un pla d’acció.

Si en el moment de crear un ecosistema digital a la teva empresa ja has tingut en compte aquestes situacions, segurament dins de les eines disponibles que tinguis podràs generar aquests informes d’una manera més professional, així com compartir-los fàcilment amb les persones indicades i relacionar-ho amb el pla estratègic o les accions que se’n desprendran.

Per què hauries de realitzar una investigació de mercats?

En un món hiperconnectat on tenim accés a una comercialització global, on la tecnologia avança a molta velocitat i els canvis de models de consum canvien constantment, la investigació de mercats és una eina vital per crear estratègies de creixement o desenvolupar nous productes.

La investigació de mercats proporciona informació precisa sobre les realitats que interessen a les empreses i que els hi pot permetre influir en els clients, sobretot pel que fa a la rendibilitat i el posicionament.

A més a més, els estudis de mercat també identifiquen noves tendències dels consumidors. Conèixer aquests gustos emergents pot ajudar a desenvolupar productes i guanyar un avantatge competitiu sobre els teus competidors.

I per últim, les investigacions de mercat també ajuden a justificar certes decisions, a validar anticipadament algunes estratègies i, en definitiva, ajudar a les empreses a encertar més en les seves inversions.

Esperem que els secrets sobre la investigació de mercats us ajudin a tenir una visió més clara sobre com fer aquest procés tan important per a les empreses. Des de Sirius Comunicació, us podem ajudar a seleccionar les eines correctes per dur-los a terme i dissenyar les enquestes de la manera més optimitzada possible. D’aquesta manera, el temps es dedica realment a la part rellevant que és evolucionar el negoci.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!