Com fer el teu Pla de Màrqueting Digital en 9 passos

Estrella Sirius Comunicació

El pla de màrqueting ha de definir què és el que volem, com ho obtindrem, qui ho realitzarà, en quins canals actuarem, quant invertirem i quan es realitzarà.

Moltes vegades les empreses i emprenedors es llancen a fer accions de màrqueting en línia, sense tenir un pla de màrqueting digital previ, portant-los a fracassar a les seves campanyes digitals.

I un exemple d’això podria ser: publicar en xarxes socials sense sentit, escriure en un bloc qualsevol cosa que se’ns vingui al capdavant, arrancar un TikTok sense saber ben bé què vendre, etc.

Un pla de màrqueting digital és essencial perquè una empresa arribi a l’èxit a l’entorn online, i per això aprendrem què és un pla de màrqueting digital, per a què serveix i com fer-lo pas a pas.

Pla de Marqueting Digital
Photo by Firmbee.com on Unsplash

Què és un pla de màrqueting digital i per a què serveix?

Un Pla de Màrqueting Digital és un document on es defineixen els objectius, les estratègies i els plans d’acció d’un projecte a l’entorn online per assolir les nostres metes.

El Pla de Màrqueting Online o màrqueting digital serveix perquè tinguem un rumb a seguir i no fem cadascuna de les accions i estratègies sense haver-les pensat abans.

Per això, siguis una empresa, freelance o PIME, hem de definir pel nostre projecte què és el que volem obtenir, com ho obtindrem, qui ho realitzarà, en quins canals actuarem (on), quant invertirem i quan es realitzarà.

I tot això ho hem de redactar en un document perquè l’equip del projecte tingui sempre present els passos a seguir, i cap no actuï pel seu compte sense pensar prèviament en el pla.

Així que veurem què ha de tenir i com elaborar el teu pla de màrqueting digital.

Pas 1: Anàlisi interna

Quina és la situació actual del nostre projecte?

Moltes persones es llancen a invertir en estratègies que estan fora del seu abast sense haver pensat prèviament en la situació actual del seu projecte, i cal anar amb compte amb això.

Hem de fer una anàlisi de la nostra situació inicial abans de realitzar cap estratègia, i per això podem establir:

 • Quines són les metes del nostre projecte.
 • Auditoria inicial de la nostra pàgina web o bloc.
 • A quines posicions de Google estem ara mateix i per a quines paraules.
 • Quin tipus de continguts hem realitzat al nostre bloc.
 • Com hem actuat fins ara a les Xarxes Socials.
 • Quina ha estat la nostra estratègia de vendes i captació de leads fins avui.

De tots aquests punts que acabo de comentar-te, posaré èmfasi en l’establiment de les metes del projecte, ja que hem de saber el que pretenem assolir en tot moment del nostre pla de màrqueting digital per enfocar les accions i objectius cap a elles.

Pas 2: Anàlisi externa del sector i la competència

Un cop analitzat com està el projecte actualment, hem de començar a analitzar el sector, tots els factors que l’afecten i analitzar la competència.

Com fer una anàlisi del sector d’un projecte no és fàcil, ja que podem enfocar-lo per diferents vies, així que hem de decidir què inclourem al nostre pla de màrqueting.

En el pla de màrqueting tradicional o pla de màrqueting, tenim diverses anàlisis que ens poden venir bé per veure com es troba el nostre sector a l’entorn digital avui dia, i una pot ser l’anàlisi PESTEL.

A l’anàlisi PESTEL intentem identificar quins són els factors Polítics, Econòmics, Socioculturals, Tecnològics, Ecològics i Legals del sector, que podrien afectar el nostre negoci de forma directa o indirecta.

Un altre punt a analitzar seria la caracterització del sector, estudiant la seva popularitat, tendències de cerca i hàbits de compra en línia, així com altres factors que puguin caracteritzar el mercat al qual ens dirigim.

Per veure’n la popularitat i les tendències del sector podem analitzar-ho amb l’eina Google Trends.

Un cop analitzat el sector, passem a l’anàlisi de la competència.

El primer que hem de fer és identificar qui són els nostres competidors, diferenciant-los entre:

 • Competència a nivell de model de negoci, és a dir, amb qui es competeix a nivell d’ingressos.
 • Competència a nivell de paraules clau, que seran els que més continguts comparteix amb el nostre projecte i qui ens afecten més directament al cercador.

Un cop identificada passarem a analitzar diferents punts de la competència per al nostre pla de màrqueting digital, que podem dividir en els següents:

 • Anàlisi del trànsit dels competidors.
 • Estratègia SEO de la competència.
 • Quina estratègia de continguts utilitzen.
 • Estratègia de Social Media.
 • Estratègies de captació, d’Email Màrqueting.
 • Estratègia de vendes que utilitzen per captar clients.
 • Etc…

Pas 3: Anàlisi DAFO

Un cop feta l’anàlisi interna i externa per a un pla de màrqueting en línia, arriba el punt de realitzar un DAFO digital.

En aquesta anàlisi veurem quines fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces té el projecte per crear posteriorment les nostres estratègies de màrqueting digital.

analisi-dafo-empreses
Anàlisi DAFO de l’empresa

Un cop vist el DAFO i quins són els punts forts i febles del projecte, haurem de fer estratègies per optimitzar al màxim les fortaleses i reduir les debilitats. A banda d’aprofitar les amenaces i oportunitats per destacar sobre la competència.

En aquest cas podem ajudar-nos de l’anàlisi CAME per poder definir més fàcilment les estratègies a seguir.

Pas 4: Elecció del públic objectiu

Un cop analitzat tot allò que ens afecta internament i externament, hem de determinar qui és el públic al qual ens dirigirem per tenir clar el tipus de mercat al qual va dirigit el negoci o projecte, quines característiques tenen, quin és el seu punt de dolor, els seus objectius, etc. per saber millor com enfocar les nostres estratègies.

Per determinar qui és el nostre públic objectiu ens podem ajudar de dues eines que ens donaran aproximacions i així poder-lo extreure després:

 • Google Analytics
 • Administrador d’Anuncis de Facebook.

Revisant aquestes dues eines, si les tenim ben configurades, ens ajudaran a tenir una idea molt fidel dels interessos i el tipus de públic que visita els nostres canals digitals.

Pas 5: Objectius

Ara que ja sabem la nostra situació, les nostres metes i a qui ens dirigirem, és el moment d’establir els objectius de màrqueting digital.

Per saber com fer els objectius d’un pla de màrqueting digital, cal seguir una metodologia SMART que ja em comentat en un altre article.

Aquests objectius han de ser coherents amb el pla estratègic del projecte i en coherència al diagnòstic de la situació.

Els objectius els podem dividir en dos grans grups:

 • Objectius Qualitatius, és a dir, basats en xifres.
  • Millorar lexperiència de compra en línia en general, i la usabilitat i el disseny de la pàgina web en el proper any.
 • Objectius Quantitatius, els quals són menys susceptibles a expressar-se en números.
  • Incrementar les vendes un 120% per a l’any següent.
  • Increment del trànsit web en un any del 80% per al proper any.

Pas 6: Estratègies de Màrqueting Digital

Revisaé algunes de les estratègies que podem dur a terme en el nostre projecte per poder expressar en el pla estratègic de màrqueting digital.

És important saber que no hem de dur a terme totes aquestes estratègies, sinó les que siguin d’acord amb els objectius que hem establert.

Estratègia SEO

Hem de realitzar una estratègia SEO per optimitzar la nostra pàgina web de cara als motors de cerca, per així millorar el nostre posicionament web i aconseguir atraure més trànsit.

Per això, dividirem les accions que podem dur a terme en:

 • SEO On Page
 • SEO Off Page

Pel que fa a les accions de SEO On Page, ens referim a totes aquelles accions que podem realitzar a la nostra pròpia web (Keywords, Velocitat de Càrrega, Optimització d’Imatges…)

Pel que fa al SEO Off Page, ens referim a totes aquelles accions que que són factors externs a la nostra web (Linkbuilding, etc…)

Amb l’augment dels dispositius mòbils, i la seva capacitat de navegar per internet, també ha nascut una nova categoria anomenada SEO Local on es destaquen totes aquelles estratègies que tenen a veure amb la geolocalització del nostre negoci per tal de ser visibles pels clients que busquen informació en una localització concreta.

Estratègia de Continguts

El bloc és molt important a l’hora de posicionar una web i per a l’estratègia de màrqueting de l’empresa.

Hem de fer un pla de continguts amb publicacions de qualitat relacionades amb la nostra temàtica, a més d’un estudi de paraules clau per a cadascun dels articles.

Aquest pla de continguts es distribuirà en un calendari editorial amb les dates de publicació, el qual ajudi a organitzar el bloc i esquematitzar-ne tot el contingut.

Estratègia de Social Media

Igual que hem analitzat la competència, tenint en compte les seves accions, hem de realitzar una estratègia en xarxes socials per assolir els nostres objectius de màrqueting.

Per això haurem de realitzar una estratègia de continguts de valor, així com campanyes publicitàries que ens ajudin a promocionar els nostres continguts.

Altres accions que podem tenir en compte en aquest punt és la creació de sorteigs i concursos, així com hashtags per enllaçar els nostres continguts.

Estratègia de Captació i Email Màrqueting

Aquest és un pas fonamental en el nostre pla de màrqueting en línia, ja que hem de tenir una estratègia per captar leads qualificats i que ens portin a assolir el nostre objectiu (que pot ser la venda final).

Aquí podem determinar quins seran els formularis i pop-ups per on entraran aquestes persones, i quines etiquetes se’ls assignarà en funció del formulari en què es registrin.

Planificarem també la campanya de correus electrònics que s’enviaria una vegada registrats aquests usuaris i establirem l’estratègia que portarem amb la Newsletter.

Altres estratègies digitals

Tot i que totes aquestes estratègies no s’apliquen a tots els negocis o projectes, ja que cadascú és únic, podem incloure més estratègies de màrqueting digital que dur a terme com són aquestes.

Estratègia de Google Adwords

Haurem d’establir quins seran els nostres anuncis i les pàgines a què destinaran, a més de com optimitzarem tant la campanya com la pàgina de destinació.

Estratègia amb influencers

Tot i que aquesta campanya sol ser menys comú en projectes petits, és un punt a tenir en compte per a molts, ja que aquestes persones són capaces d’influir sobre la seva comunitat a les xarxes socials i podrien ser de gran ajuda.

Estratègia de vídeo màrqueting

Tot i que el vídeo màrqueting pot ser present dins l’estratègia de continguts d’un bloc o de xarxes socials, és un punt fort per a qualsevol projecte i que hem de planejar per fer-ho bé.

Pas 7: Pla d’acció i timing

Per saber com elaborar un pla d’acció d’una empresa o projecte, un cop clares quines són les estratègies que es duran a terme, és el moment de saber quan executar el pla de màrqueting digital o pla de màrqueting digital.

Per això, necessitem fer un road map (full de ruta de màrqueting digital) i un timing perquè tot l’equip de màrqueting del projecte sàpiga quan es realitzaran i executaran cadascuna de les accions i en quins terminis.
A més, com ja t’he comentat en la planificació d’estratègies de màrqueting digital, farem un calendari editorial tant per al bloc com per a les xarxes socials, per saber sempre què publicar, quan publicar-lo i en quin canal.

Pas 8: Monitoratge

Segur que hauràs escoltat alguna vegada que si no mesurem no podem millorar, oi?

Doncs bé, hem de planejar com mesurar que les accions que estem duent a terme són rendibles per al projecte i que realment serveixen per a la consecució dels objectius.

Per això determinarem els KPI o indicadors clau de rendiment associats a cada estratègia que apliqueu per mesurar si s’estan assolint els objectius.

Els KPI són indicadors que ens permeten mesurar, controlar i establir els resultats (èxit o fracàs) del pla.

Alguns exemples perquè puguis elaborar un quadre de KPI més importants del teu projecte i que t’ajudin a aconseguir els objectius del pla de màrqueting digital.

Pàgina web

 • Visites totals.
 • % de rebot.
 • Mitjana de temps a la web.
 • Percentatge de conversions.

Xarxes Socials (en aquest cas Facebook)

 • Número de Likes.
 • Nombre de Shares.
 • Número de Comentaris.
 • Nombre d’impressions.
 • Clics a publicacions.

Trànsit orgànic

 • Mitjana de temps a la web de les visites orgàniques
 • Paraules clau posicionades.
 • Posició mitjana.
 • Percentatge de CTR.

A més, tots aquests KPI els podem mesurar amb diferents eines de màrqueting digital que ens ajudaran a elaborar el quadre final de KPI.

Pas 9: Pressupost del pla

Un cop vist tot això, haurem de pressupostar en diners totes les estratègies i accions que es duguin a terme.

Hem de pensar en què és el que necessitarem i elaborar un pressupost del pla de màrqueting. Aquests poden ser alguns dels aspectes a tenir en compte:

El capital humà que durà a terme les accions, sigui del nostre equip o d’una agència o freelance extern.
Les eines de màrqueting que utilitzarem en tot el procés.
Les inversions en publicitat que farem.

El meu consell és que no comencis a realitzar accions de màrqueting per internet sense haver elaborat prèviament el teu pressupost (a part del pla de màrqueting complet), ja que sense determinar els recursos que destinarem a cada àrea, podem prendre males decisions.

Conclusió

Com acabes de veure, un pla de màrqueting online o pla de màrqueting digital porta el seu temps i un esforç important, però sense ell anirem sense rumb.

Encara que pensem que coneixem molt bé el nostre projecte o negoci, hem d’establir les pautes que cal seguir en tot moment per aconseguir una presència digital amb èxit.

Per això, és molt important que prèviament a establir les estratègies analitzem, i posteriorment, mesurem, ja que això marcarà la diferència entre el fracàs i l’èxit.

I tu? Has fet el pla de màrqueting digital del teu projecte?

Tant si l’has de crear, o si necessites ajudar per implementar-lo i donar-li seguiment posa’t en contacte amb Sirius Comunicació i t’ajudarem a fer brillar el teu projecte.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!