Diccionari de Màrqueting Digital i Xarxes Socials

Estrella Sirius Comunicació

Cada dia apareix un concepte nou en el món del màrqueting digital i saber-ne el seu significat és bàsic per desenvolupar-se en aquest sector. Tant per professionals com per a usuaris, aquí teniu el nostre recull.

Avui en dia fem servir centenars de termes en el món del màrqueting digital, però no sempre sabem què signifiquen tots. A això s’hi afegeix que cada dia surt a la llum una paraula nova.

Per això hem cregut oportú ajuntar les més utilitzades en aquest glossari de màrqueting digital i xarxes socials.

Aquest diccionari de màrqueting digital vol ser una eina útil de consulta ràpida cada vegada que no sàpigues què significa un terme.
Serveix tant per a professionals com per a profans del màrqueting en línia, ja que tots els termes estan definits d’una manera clara i sense tecnicismes.

Espero que et sigui d’utilitat!

Diccionari Marqueting Digital i Xarxes Socials
Photo by Romain Vignes on Unsplash

Lletra A

Above The Line: publicitat que es fa servir als mitjans de comunicació convencionals com premsa, ràdio, TV, etc.

Accessibilitat: és la capacitat d’accés a un contingut multimèdia sigui imatges, text o vídeo, pel nombre més gran d’usuaris, sense tenir en compte les seves capacitats físiques, tècniques i intel·lectuals ni les del dispositiu i del medi que empren.
Aquest concepte va de bracet amb el terme usabilitat.

AdServer: servidor o aplicació (conjunt de maquinari i programari) de gestió d’anuncis amb tota la informació de la campanya.

Afiliació: estratègia publicitària en què l’anunciant s’associa amb un o més suports perquè aquests aconsegueixin clients o oportunitats comercials.
L’anunciant pagarà al suport per cada client o oportunitat comercial que aquest aconsegueixi.

Afiliat: és el propietari d’un lloc web que vol obtenir diners a canvi que els anunciants posin publicitat a la pàgina. Cobrarà una comissió per les impressions d’anuncis, clics, leads o vendes que us aconsegueixi a l’anunciant, d’acord amb les condicions que s’acordin a la campanya.

AI (Intel·ligència Artificial): és la simulació de processos de la intel·ligència humana a través màquines.

AIDA: al màrqueting tradicional aquest mètode descriu les fases que segueix un client en el procés de decisió de compra: atenció, interès, desig i acció.

Abast: és un terme que s’utilitza en màrqueting per mesurar la quantitat de persones que impacten les nostres accions de màrqueting. Quan treballem amb plataformes de publicitat en línia, ens poden oferir aquesta dada.
Als mitjans socials també treballarem amb aquesta dada. Per tant, l’abast mesura el total del nostre públic objectiu que ha estat impactat per les nostres accions en un període de temps concret.

Abast orgànic: és el nombre total dusuaris que han vist una publicació per mètodes de distribució gratuïts.

Alertes de Google: són alertes que creem per fer seguiments de contingut indexat pel cercador.

Algorisme: conjunt ordenat d‟operacions en la programació d‟un sistema de gestió que permet aconseguir uns objectius establerts prèviament.

Anàlisi web: amb aquesta anàlisi aconseguirem dades del trànsit que té una pàgina web. Obtindrem dades sobre els nostres usuaris i els seus costums en navegar, que ens seran molt útils.
Per a ells utilitzarem eines com Google Analytics.

Ancoratge (text de): és el text que s’usa per incloure un enllaç a la seva descripció, en lloc de copiar tota l’adreça. Ofereix informació addicional sobre la web on ens dirigeix.

Article/entrada/post: cadascun dels textos diferenciats que formen el contingut d’un bloc.

ASO: sigles de “App Store Optimizacion”, és el procés mitjançant el qual es treballen tècniques per optimitzar una aplicació mòbil per tal que es posicionin en els primers resultats de les principals botigues d’app mòbils, com són App Store o Google Play Store.

Audiència: conjunt d’usuaris en què impactem a través de les nostres accions de màrqueting.

Auditoria: examen realitzat per un auditor especialitzat sobre una activitat específica.
En termes digitals, es fa servir per analitzar i avaluar una web, una campanya publicitària, un bloc, el posicionament SEO, etc.

Avatar: és la imatge que utilitzem per representar-nos als diferents mitjans socials. És el que anomenem foto de perfil.

Awareness: és la fase per la qual passa un comprador abans de decidir-se per la compra, creant una situació d’alerta sobre les mencions del producte o servei que vol adquirir.

Lletra B

B2B: Business to Business. És un model de negoci on s’estableixen relacions comercials entre dos professionals o empreses.

B2C: Business to Customer. És un model de negoci on s’estableixen relacions comercials entre una empresa o professional i el consumidor final.

Backlink: també anomenat enllaç entrant. És un hiperenllaç cap a una pàgina web que prové duna pàgina externa (diferent domini).

Bàner: és un tipus de format publicitari a Internet, fonamentalment gràfic.

Beta: és la versió de prova d’un programa que es mostra als usuaris perquè aquests ho examinin.
Fins que no sigui provada i revisada, no es dóna pas a la versió definitiva.

Big Data: és la tecnologia que permet el processament de grans dades a Internet sobre els usuaris i el seu comportament.
L’objectiu d’aquest processament és traduir-lo a informació i accions que les empreses puguin utilitzar de manera pràctica i els permeti prendre decisions.
Actualment és una de les tendències en auge i promet ser la revolució de la manera d’interactuar a Internet.

Bio: és lapartat de cada xarxa social on lusuari pot posar una descripció. Té una limitació de caràcters i es permet posar un enllaç normalment.

Black Hat SEO: són tècniques que milloren el posicionament SEO i no són aprovades per Google per ser il·lícites.

Blog: és un espai on un usuari escriu articles o post de forma cronològica. La persona que escriu un bloc s’anomena blocaire o blocaire.

Bot: A Internet, és com es coneix un robot que executa una determinada tasca. En el cas dels cercadors, els bots són els robots amb què compten per explorar, rastrejar i indexar el conjunt de llocs web d’Internet.
Als mitjans socials, s’utilitzen, per exemple, per automatitzar les respostes.
Es tracta d’una tendència molt en auge en les estratègies de màrqueting.

Brand Advocate: és la persona que és devota duna marca. Sent adoració per ella, i això fa que comparteixi la seva opinió positiva amb altres persones, a Internet i fora i Internet.

Branding: és com s’anomena el conjunt d’accions i estratègies de màrqueting per construir una marca reconeguda i visible per al públic objectiu, de manera que aquest tingui una imatge positiva de la marca.
Si aquestes accions es realitzen al món digital s’anomena branding digital.

Briefing: és un document que es proporciona a un tercer, per a nosaltres d’informació, ia partir de la informació sol·licitada poder crear un projecte.

Buyer Persona: És la representació del nostre públic objectiu en un ens fictici.
Aquesta tècnica s’utilitza en màrqueting per definir la màxima al nostre target, personificant-lo i dotant-lo d’atributs, d’aquesta manera podem crear contingut que interessi al nostre públic d’una manera més fàcil.

Buzz Marketing: es tracta d’una tècnica de màrqueting viral que consisteix a provocar que els evangelistes de la marca transmetin les seves experiències mitjançant el boca-orella, donant a conèixer la marca o producte d’una forma viral.

Lletra C

Call to action (CTA) o crida a l’acció: rep aquest nom l’element d’una pàgina web que incita l’usuari a dur a terme una acció determinada.
Però en màrqueting en general, s’anomena així la invitació al públic objectiu a realitzar una acció determinada per tal d’aconseguir-ne l’objectiu que s’ha proposat la persona que llança la crida a l’acció.

Canal: a Internet, mitjà de redifusió de contingut web. També s’utilitza per referir-se a cadascun dels perfils d’una marca als mitjans socials, per exemple a YouTube.

Captcha: és una eina que s’utilitza com a filtre a l’accés a determinats serveis d’una pàgina web amb la finalitat de distingir entre màquines o persones.
Per superar aquest filtre, se’ns donen unes instruccions que cal seguir, com ara seleccionar una imatge o introduir un codi.

Clic: forma correcta en castellà de l’anglès “click” En màrqueting en línia, es refereix a l’acció de prémer sobre un enllaç, anunci o resultat al cercador.

Clickstream: recorregut que segueix l’usuari durant la navegació en passar per les diferents pàgines que visita.

Click to call (CTC): botó que es col·loca en una pàgina web i que serveix perquè l’usuari que el premi rebi una trucada de telèfon i no hagi de ser ell qui faci la trucada, afavorint l’acció ràpida per part del mateix .

Cloacking: es tracta d’una tècnica de Black Hat SEO que s’utilitza per mostrar contingut diferent depenent de si qui el llegeix és un usuari o un robot del cercador, mostrant així contingut més optimitzat per al SEO al robot del cercador i contingut més usable al usuari humà.

Clúster: Agrupació de persones o empreses amb interessos afins que s’ajunten per compartir coneixements, recursos i estudis de processos per al benefici mutu dels membres d’aquest grup.

CMS: Content Management System. Sistema de gestió de continguts en una web, mitjançant el qual lusuari des duna interfície dadministració pot editar els continguts del portal sense tenir coneixements de programació, com si treballés amb un editor de textos i gràfics.

Codi obert: aquell que es realitza amb un codi de programació que no és protegit i permet que qualsevol persona hi accedeixi sense cost per poder modificar-lo, afegir-hi funcionalitats o col·laborar en el seu desenvolupament.

Community Manager: gestor de comunitats en línia. Persona que dins una organització o empresa gestiona els mitjans socials i comunitats en línia.

Content curation o curació de continguts: selecció de continguts rellevants produïts per altres fonts per difondre entre la pròpia audiència com a servei d’utilitat per a aquesta.

Cookie: petit arxiu amb informació que es guarda al disc dur en visitar algunes pàgines web i que serveix als administradors per recopilar dades estadístiques i d’ús dels visitants.

Copy: frase o text publicitari, és un text creatiu que és la base d’una estratègia d’inbound màrqueting o màrqueting de continguts.
També s’anomena copywriter així la persona que pensa l’estratègia creativa d’una campanya, i desenvolupa aquests textos creatius.

Copyleft: terme que anomena la cessió de drets d’un programa informàtic o qualsevol altra obra, que serà gratuïta i està oberta que sigui reproduïda, adaptada o distribuïda, sempre amb la condició que les noves versions mantinguin el copyleft.

Copywriting: es tracta d’una disciplina dins del màrqueting que intenta arribar al consumidor a través de textos creatius i atractius que aconsegueixin una acció concreta, i atreguin el consumidor a l’empresa.

CPA: cost per adquisició. Representa el cost mitjà que l’anunciant ha d’invertir per aconseguir una adquisició o compra en línia.

CPC: cost per clics. Representa el cost mitjà que l’anunciant ha d’invertir per aconseguir un clic.

CPD: cost per dia. Representa el cost d’anunciar-se durant un dia en un mitjà en línia.

CPL: cost per lead. Representa el cost mitjà que l’anunciant ha d’invertir per aconseguir un lead.

CPM: cost per mil impressions d’una campanya de màrqueting en línia.

CPV: cost per venda d’una campanya de màrqueting en línia (equivaldria, per tant, al CPA).

Creativitat: és el disseny o conjunt de solucions visuals que expressen el missatge publicitari.

Crowdfunding: micromecenatge, acció de finançar un projecte mitjançant la cooperació col·lectiva.

Crowdsourcing: és una eina per externalitzar tasques, és obrir a tercers la participació en el procés o la tasca d’innovació o disseny de productes.

CSS: llenguatge utilitzat per definir com presentar un contingut que està en HTML o XML.

CTR (Click Through Rate): taxa de clic. Es calcula com el nombre de clics dividit entre el nombre d’impressions i s’expressa habitualment en percentatge (per a això es multiplica el nombre de clics per 100).

Lletra D

DAFO: és l’anàlisi que es fa d’un negoci, marca o empresa per conèixer la situació actual.
Es basa en l’anàlisi exhaustiva de quatre pilars fonamentals: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. D’aquí el nom.

Diccionari de màrqueting digital i social mitjana: glossari en què s’agrupen definicions de termes sobre màrqueting digital i social mitjana.

Difusió a Xarxes Socials: és el percentatge de persones que visualitzen les publicacions de les Xarxes Socials.

Difusió viral: és la capacitat d’un missatge per compartir-los pels usuaris d’una xarxa de contactes o mitjà social, sense invertir en mitjans específics, arribant a un nombre elevat d’usuaris.

Design Thinking: és una metodologia que permet crear idees innovadores, millorant l’eficiència i augmentant l’agilitat, ja que es dona prioritat a les necessitats reals dels usuaris.

DNS: sistema que s’encarrega d’assignar un nom de domini a cada usuari convertint la IP al llenguatge natural per identificar i localitzar cada dispositiu.

Dual Core: és el xip que té dos processadors en un sol circuit per tal de millorar el rendiment d’un dispositiu.

Dropshipping: model de venda en línia en què minorista (botiga) passa la comanda directament al majorista (distribuïdor) i aquesta és qui s’encarrega d’enviar-ho al client, obtenint el minorista el seu benefici de la diferència entre el valor de compra i de venda.

Lletra E

E-business: qualsevol negoci que es dugui a terme a través d’Internet.

E-book: llibre en format digital, llibre electrònic.

E-commerce: es coneix com a comerç electrònic, i és el que opera a Internet.

Edge Ranke: és com s’anomena l’algorisme de Facebook la funció del qual és dotar de més o menys rellevància les publicacions que fem.
S’encarrega de determinar quins usuaris es mostrarà una publicació.

Email Màrqueting: és la promoció de serveis o productes utilitzant el mail. L’anunciant envia els mails als usuaris que té a la base de dades i que han donat el seu consentiment abans.

Embut de conversió: Passos que un client potencial ha de fer en una pàgina web per realitzar un objectiu determinat.

Employer Branding: és una tècnica utilitzada per les empreses per a la captació, la retenció i la gestió del talent i el capital humà a través d’estratègies de branding i de l’elaboració d’una proposta de valor única per als empleats de l’empresa.
Ocupa el lloc més visible, i l’hem de cuidar, ja que és en el primer que es fixaran els usuaris quan entrin a la nostra web.

Engagement: enllaç entre un usuari i la marca. Aquest enllaç de pot mesurar a través de fórmules. Es busca que aquest enllaç sigui sòlid i durador. És l’amor que un usuari professa una marca.

Enllaç dofollow: és un tipus d’enllaç que quan enllaça a una altra web, transmet l’autoritat que tingui la web que enllaça. És un enllaç molt buscat.
Com a enllaç, és igual que qualsevol altre enllaç, només que transmet l’autoritat que tingui la web on es posi l’enllaç a la web enllaçada.

Enllaç nofollow: és el contrari de l’enllaç dofollow.
És un link normal, que indica a Google que encara que està enllaçat no es transmet cap autoritat, deixant el posicionament de la web de destinació igual que estava abans de posar l’enllaç.

Enllaç Target Blank: és una paraula, frase o imatge que en ser clicada ens dirigeix a una altra web a través de l’obertura d’una pestanya completament nova al vostre navegador.

Enllaç permanent/Permalink: adreça web invariable d’un article d’un bloc o una pàgina web amb què es facilita la citació i referenciació en altres webs.

Enllaç trencat/Broken Link: enllaç que, en ser premut per a la consulta, dona error i/o no obre la pàgina web corresponent.

Etiqueta canonical: Es tracta d’una etiqueta que s’afegeix a l’enllaç per indicar als motors de cerca que és aquell pel qual cal posicionar-los en el cas que dins un mateix portal hi hagi diverses pàgines amb contingut molt semblant.

Etiqueta Robots: es tracta d’una etiqueta emprada per indicar als robots dels cercadors si han d’indexar una pàgina o no.

Error 404: és un dels més freqüents i que més complicacions porta a tots aquells que treballen amb una pàgina web.
Es tracta d’un codi d’estat HTTP que està lligat a l’error que té lloc quan s’intenta accedir a una pàgina i no es troba.

Evergreen: és un tipus de contingut que pot perdurar en el temps sense quedar obsolet i no necessita ser actualitzat. Els cercadors solen premiar aquest tipus de contingut.

Eyetracking: sistema que avalua el punt on es fixa la mirada o el moviment de l’ull en relació amb el cap. Molt útil per a estudiar la usabilitat de les pàgines web.

Conceptes Marqueting Digital Manresa
Photo by Aaron Burden on Unsplash

Lletra F

Facebook Ads: és el sistema de creació d’anuncis i publicitat de Facebook.

Facebook Insights: és el sistema d’estadístiques de Facebook, on podem extreure dades sobre com es comporta el nostre públic a Facebook i les seves aplicacions.

Faqs: Frequently Asked Questions (FAQ) o preguntes més freqüents, és la secció d’una pàgina web que ofereix una recopilació de les preguntes i respostes més sol·licitades pels usuaris.

Feed d’Instagram: és el primer que veu la gent quan entra al teu perfil d’Instagram. És el llistat on apareixen tots els post publicats de manera ordenada.

Firewall: també anomenat tallafocs. És un dispositiu de seguretat que es col·loca entre la xarxa interna i Internet perquè la comunicació es faci d’una manera segura.

Fòrum: es tracta d’un apartat d’una pàgina web on els usuaris poden publicar missatges que altres usuaris poden respondre o comentar.
Solen ser moderats per evitar abusos. Se solen classificar per temàtiques.

Freak o friki: persona especialment interessada en ciència ficció, còmics, informàtica, Internet, etc.
Si és particularment en aquest últim o en els gadgets: (dispositius tecnològics, com telèfons intel·ligents, tauletes…), solen anomenar-se geeks.

Funnel de vendes: és la representació gràfica amb forma d’embut del recorregut o etapes que travessa un client des que entra a una web fins que es produeix la compra.

Lletra G

Gamificació: ús de tècniques de joc en entorns no lúdics, per facilitar l’aprenentatge, potenciar habilitats o assolir determinats objectius.
S’utilitza com a estratègia de màrqueting per portar el producte a l’usuari amb tècniques de joc que el facin accessible i el presentin de manera atractiva.

Geolocalització: és la localització geogràfica d’un negoci, una persona o un lloc a través de coordenades per situar-les al mapa i poder-les posicionar.
Es fa servir en infinitat d’aplicacions mòbils.

Geomarketing: és una estratègia de màrqueting que es basa en l’anàlisi de la situació d’un negoci per mitjà de la ubicació exacta dels clients, punts de venda, sucursals, competència, etc.
Es localitza tot en un mapa i es traça una estratègia que cal seguir.

Gestió de reputació: accions dirigides a apropar la nostra imatge de marca a la percepció que se’n té per part d’una audiència, hi ha la inversa.
Es tracta de fer coincidir la imatge que volem donar de la nostra marca a la imatge que té la comunitat de la nostra marca.

GIF: format d’imatge animada molt utilitzada a les xarxes socials.

Google AdSense: plataforma per a propietaris de llocs web que volen guanyar diners per deixar posar publicitat a les pàgines.
Permet als editors obtenir ingressos mitjançant la col·locació d’anuncis als vostres llocs web, ja siguin de text, gràfics o publicitat interactiva avançada.

Google AdWords: plataforma de publicitat autogestionable de Google, basada en la publicitat de pagament per clic.

Google Page Rank: és el conjunt d’algoritmes que utilitza Google per posicionar les pàgines web que consten al vostre índex.

Growth Hacking: Conjunt de tècniques com ara creativitat, analítica i curiositat que s’utilitzen per fer créixer el nombre d’usuaris d’una pàgina web i augmentar exponencialment les vendes dels seus productes.
Es representa amb forma de pal d’hoquei.

Guest Bloggin: és l’acció de participar com a convidat a un bloc aliè.

Granja denllaços: lloc web orientat a disposar d’enllaços de manera indiscriminada i en nombre elevat, per tal de millorar falsament el posicionament de llocs de tercers.
Està molt penalitzat per Google.

Lletra H

Hangout: és una eina per gestionar videoconferències que permet converses de fins a 9 persones de manera simultània. Pertany a Google i és gratuït.

Hashtag: etiqueta que es forma anteposant el símbol coixinet a una paraula o conjunt de paraules.
La seva finalitat és facilitar la cerca d’imatges o idees que s’associen a aquest concepte.

Hootsuite: eina per gestionar xarxes socials. Permet veure diverses xarxes socials en un sol tauler, programar publicacions i controlar mencions.

Hit: Cadascuna de les sol·licituds de fitxers que realitza el navegador al servidor durant la càrrega d’una mateixa pàgina web.

Hiperenllaç o enllaç: codi que s’insereix sobre un element (text o imatge) i que permet l’accés a altres documents, pàgines o altres parts del mateix document o lloc web en clicar-hi.
Són una part fonamental a l’arquitectura d’Internet, la xarxa no s’entén sense.

Hosting: servei que permet a un usuari allotjar i emmagatzemar els elements que componen una pàgina web, fer transferències de fitxers via FTp i tenir comptes de correu d’un domini propi.

HTML: Són les sigles de HyperText Markup Language, llenguatge predominant per a l’elaboració de pàgines web.
Permet descriure l’estructura i el contingut en forma de text i complementar-lo amb altres elements (imatges, enllaços, etc.)

Lletra I

Inbound Marketing: la definició que volem donar d’aquest concepte al nostre diccionari de màrqueting en línia, és la següent: aquest concepte va ser creat per la prestigiosa agència Hubspot.
És el conjunt destratègies de màrqueting que tenen com a finalitat augmentar les visites duna web per a lobtenció final de leads.
L’Inbound Marketing es fonamenta en tres pilars: Posicionament SEO, Màrqueting de Continguts i Social Media Marketing.

Impressió: en màrqueting en línia es refereix a l’aparició de cada anunci a la pàgina web que ha carregat l’usuari, encara que aquest no l’hagi vist.

Indexar: acció didentificar i classificar una pàgina web per part dun motor de cerca, principalment Google. D’aquesta manera després aquesta pàgina web existirà per a Google i la podrà mostrar als resultats de cerca.

Influencer: usuari de mitjans socials amb una capacitat superior a la mitjana d’influir en el públic objectiu i que, per tant, és interessant per a la marca com a ambaixadora.
Es poden fer estratègies de màrqueting d’influencer, en què s’haurà de tenir en compte que els valors de la marca coincideixin amb els valors que transmet com a marca personal l’influencer escollit.
I també caldrà analitzar-se la comunitat de l’influencer i veure l’engagement que aquest té, que sigui real.

Infografia: es tracta d’una creativitat que combina imatge i text com a esquema visual, i que transmet la informació d’una manera ràpida i molt visual.

Insígnia: rètol duna pàgina web que pot contenir un logotip o un disseny distintiu daquesta.

Interactivitat: possibilitat de participació dels usuaris a dispositius a través del diàleg i altres accions concretes.

Interfície: entorn que fa servir l’usuari per interactuar amb un ordinador, referint-se al disseny de menús, botons i funcions que mostra un programa.

Interstitial (Pop-Up): banner de tipus layer (capa superposada) gegant, que ocupa tota o gairebé tota la pantalla i que es mostra només carregar la pàgina, desapareixent al cap de pocs segons.
Sol incloure en una cantonada un enllaç per tancar-los. Tenen un alt cost, per la qual cosa els usen grans marques sobretot.

IP (Internet Protocol): protocol de comunicació per a dades digitals, en què es basa Internet.
L’adreça IP és un conjunt de quatre grups de números entre el 0 i el 255 que s’assignen a cada dispositiu de manera única per poder-lo identificar dins de la xarxa; això és un exemple d’IP 212.81.127.1

Lletra K

KDA: Keyword Density Analyze o Anàlisi de la Densitat de les Paraules Clau és aquella aplicació que permet comptabilitzar el nombre de paraules clau dun text en relació amb el total daquest.

Keyword o paraula clau: paraula o paraules que s’introdueix al cercador.
Referit a les campanyes de màrqueting en línia, també serveix com a criteri de segmentació, identificant les cerques per a les quals volem mostrar un anunci o posicionar-nos a les primeres posicions del cercador.

Keyword Stuffing: es tracta d’una tècnica de Black SEO que consisteix a fer servir de manera excessiva una paraula clau en un text.

KPI´s: Key Performance Indicators, són mètriques que es fan servir per mesurar els resultats d’una acció en un temps determinat, contribuint a avaluar el procés o estratègia marcat per a la consecució d’uns objectius establerts.

Lletra L

Landing page: pàgina de destinació d’un anunci o comunicació publicitària a Internet.
També s’anomena així el web d’una sola pàgina creada per a una campanya publicitària concreta, cercant una acció concreta del públic al qual s’adreça.

Layer: anunci de tipus banner que es mostra com una capa sobre la pàgina web, i es pot desplaçar quan l’usuari es mou per la pàgina amb el ratolí.

Lead: oportunitat comercial o acció valuosa per a l’anunciant prèvia a una venda.
Un lead és un possible client, per exemple: una trucada, una subscripció, un mail de contacte, etc. Les accions de màrqueting poden anar dirigides a lobtenció de leads.

Lead Magnet: es tracta d’una estratègia i màrqueting consistent a intercanviar el mail d’un usuari per tenir-lo com a lead, a canvi d’un contingut de molta qualitat que us arribarà per mail un cop s’hagi subscrit i acceptat la política de privadesa d’aquesta web .

Linkbuilding: és una estratègia de SEO off page que consisteix en la cerca estratègica denllaços de qualitat que apuntin a la nostra web.
D’aquesta manera aconseguirem millorar el posicionament de la nostra web.

Link Juice: és l’autoritat que transmet una pàgina mitjançant un link.

Llistes de Twitter: són llistes que permeten agrupar i organitzar els perfils d’usuaris fent més fàcil la gestió professional de Twitter.

Long Tail o Llarga cua: aplicat a les keywords, es tracta de fer servir cerques de llarga cua, que tenen menys competència i són més fàcils de posicionar.
Un exemple seria: ets un restaurant italià amb repartiment a domicili, la teva estratègia long tail seria: “menjar italià a domicili a Cadis” (a diferència de buscar només “menjar italià”). Són termes menys competits i que posicionen millor en un cercador.

LTR (Lead Through Rate): taxa de leads. Percentatge de clics o visites que es converteixen en leads.

Lletra M

Mailing list: llista d’enviament, fitxer adreces per enviar mails publicitaris.

Mailing: enviament massiu de correus electrònics com a campanya o estratègia de màrqueting.

Malware/spyware: abreviatures de malicious software (programa maliciós) i de spy software (programa espia), respectivament.
Programes informàtics que un cop instal·lats, tenen un objectiu nociu, com utilitzar part de la memòria de l’ordinador per a altres fins o espiar-ne l’ús.

Marca Personal o Personal Branding: és la petjada que deixem als altres, i la gestió d’aquesta petjada a través d’estratègies de màrqueting de la mateixa manera que si fos una marca comercial.

Marketplace: és el lloc on una marca ofereix els seus serveis o productes perquè els adquireixin els usuaris/consumidors. És un mercat a internet.

Màrqueting: definició segons L’American Marketing Association va definir el 1985 el terme “Marketing” com el procés de planificació i execució de la concepció, fixació de preus, comunicació i distribució, d’idees, productes i serveis per crear intercanvis que satisfacin els individus i els objectius de l’organització.

Màrqueting d’atracció: es basa en l’atracció de consumidors cap a un producte o servei basat en estratègies de màrqueting amb missatge o contingut de qualitat.

Màrqueting de continguts: estratègies de màrqueting basades en compartir contingut de valor i utilitat per al nostre públic objectiu.

Màrqueting en línia: el desenvolupament de tècniques de màrqueting que tenen lloc als mitjans en línia.

Màrqueting Mix: és una eina de màrqueting que ens permet dividir l’estratègia en diverses categories.
Podem trobar el model tradicional de les 4Ps i el model de les 7Ps, el model de les 4Cs i el model de les 4Es.

Mass Media/Mitjans de Comunicació/Mitjans de difusió: mitjans de comunicació massiva en què la interacció no és possible i que es dirigeixen a un gran públic no definit: premsa, ràdio, televisió… Es contraposa a Social Media/mitjans socials.

Mapa de posicionament: és una eina de màrqueting que s’utilitza en la fase d’anàlisi i serveix per posicionar l’empresa o el negoci respecte a la competència en un mapa de forma molt visual.

Menció: és una acció de Twitter que permet citar el perfil d’un usuari en un tweet per donar més visibilitat a aquest usuari.

Meme: producte, campanya, succés, contingut… que es popularitza a través d’Internet, amb un toc d’humor o sarcasme.

Metadades: és un administrador de dades que estructura i classifica la informació que no és rellevant per a l’usuari però sí que ho és per al sistema que maneja la base de dades.

Metaetiqueta o metatag: etiqueta escrita en llenguatge HTML que s’insereix a la capçalera d’una pàgina i que té per objecte donar informació als cercadors sobre aspectes concrets de la pàgina, l’usuari no veu aquesta informació.

Microblogging: és una eina, aplicació o programa informàtic que limita l’ús dels caràcters a l’hora d’escriure. L’exemple més clar és Twitter.

Motor de cerca/Cercador web/Cercador: pàgina web que serveix per cercar informació a Internet.

Lletra N

Netnografia: branca de la sociologia que analitza el comportament dels individus a Internet.

NFC: Near Field Communication: comunicació de camp proper. És la tecnologia que permet lintercanvi de dades a través dun camp magnètic.

Networking: manera de donar a conèixer-se i establir vincles professionals o comercials amb altres persones a través de petites reunions, esdeveniments, xerrades, etc.

Neuromàrqueting: és l’aplicació de les tècniques de la neurociència al màrqueting.
S’estudia l’efecte que causa la publicitat i les accions de màrqueting en la conducta dels usuaris, per poder arribar a predir la conducta del consumidor.

Newsletter: butlletí informatiu que s’envia per correu electrònic als subscriptors o clients d’una empresa amb finalitats informatives o publicitàries.

Notorietat: en màrqueting fa referència a la fama o reconeixement que pugui tenir una marca.

Núvol (Cloud): espai d’emmagatzematge en un servidor informàtic centralitzat on l’usuari puja arxius (imatges, documents o vídeos), als quals podeu accedir des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.
Va suposar una revolució pel que fa a espai i forma d’utilitzar la informació.

Lletra O

Outbound Marketing: qualsevol tècnica publicitària que interromp el client potencial en allò que està fent.

Opt-in: és l’acció per la qual un subscriptor o usuari activa una sol·licitud i concedeix permís a una marca o negoci per enviar correus electrònics.
És el pas que permet que un usuari es converteixi en lead.

Opt-out: dins de l’email màrqueting, és l’acció de donar-se de baixa d’una subscripció per no rebre més correus informatius.

Optimització SEO: es tracta de totes les accions encaminades a millorar el posicionament orgànic duna pàgina web.

Lletra P

Pàgina d’“error 404”: pàgina que ens torna el servidor web quan no troba una pàgina concreta per la qual hem preguntat, perquè no existeix.

Pàgina inicial/Portada/Home: pàgina principal d’una web. Conté la presentació i els enllaços a les principals seccions i acostuma a ser la pàgina de nivell superior.
Se sol utilitzar el terme Home.

Pàgines Vistes: és el nombre total de pàgines vistes per un usuari en un lloc web.

Page rank: és un valor numèric que atorga Google a les pàgines i plataformes web, atorgant-los rellevància.

Pestanya: cadascun dels separadors que tenen certs programes, com ara els navegadors web.

Pin: és el terme que es dóna a la imatge o vídeo que es puja a Pinterest.

Phising: delicte informàtic, correu electrònic fraudulent, frau per Internet.
Tècnica fraudulenta que tracta de captar il·legalment dades privades dels usuaris (noms d’accés a comptes, dades de targetes de crèdit…) a Internet.

Pla de màrqueting: és el document estratègic on es plasma el conjunt d’accions i estratègies que realitzarem per assolir els objectius que ens hem proposat com a marca.
En ell es preveu una anàlisi de la situació de l’empresa, es determinaran els objectius i les accions que es duran a terme, així com els canals que s’utilitzaran com a promoció de la marca.
És un document viu que cal modificar al llarg de la vida de la marca.

Plugin: programa que es pot introduir en un altre programa per augmentar les funcionalitats del segon.

Podcast: bloc radiat, on els continguts són arxius dàudio.

Pop-under: finestra emergent que es mostra per darrere de la finestra on l’usuari està en aquell moment.

Pop-up: finestra emergent que es mostra a sobre de la finestra on l’usuari està en aquell moment.

Percentatge de rebot: és un percentatge que ens indica les sessions en què l’usuari ha abandonat la pàgina sense interactuar-hi.

PPC: Pagament per clic: model de publicitat on l’anunciant només paga quan l’usuari fa clck a l’anunci.

Prospecte: és un usuari interessat en el servei o el producte que oferim, i que ens ha facilitat informació per conèixer millor els seus gustos i interessos.

Prosumidor/Prosumer: persona que és consumidor i productor alhora.
S’utilitza aquesta paraula aplicada a mitjans socials per designar la persona que genera i consumeix contingut.

Publicitat de display: publicitat en línia duta a terme amb mitjans gràfics, com imatges o vídeos.

Públic objectiu: també conegut com a target.
És el conjunt d’individus a qui s’adreça un producte o servei mitjançant estratègies i accions de màrqueting.
Aquest conjunt d’individus és receptiu al producte o servei que se us ofereix.

Lletra Q

Query/Consulta: en una base de dades o en un cercador, és la pregunta o consulta de dades que s’efectua a la caixa de cerca.

Lletra R

Real Time Bidding (RTB): sistema de licitació en temps real.
És un sistema de publicitat a Internet basat en subhastes on els anunciants pugen en temps real per diferents espais de publicitat d’un o més llocs web.

Rebot: aplicat a Internet, es refereix al fet de visitar una pàgina i no visitar-ne cap altra.

Redirecció: acció d’enviar l’usuari a una altra adreça web diferent de la que heu accedit.

Referral: visita externa, visita a una pàgina web que arriba des d’una altra, per mitjà d’hipervincles.

Remarketing: acció publicitària consistent a tornar a impactar diverses vegades usuaris que ja han visitat el nostre lloc web o han realitzat alguna acció concreta sense arribar a completar l’objectiu, per tal que el completin.

Responsive: és l’atribut de les pàgines web que són capaces d’adaptar-se a qualsevol dispositiu sense perdre la qualitat del disseny i el contingut.

Resultats orgànics: són els resultats naturals, són els que apareixen com a resposta a una cerca sense haver pagat per ells, és a dir, gràcies al fet que el cercador els considera rellevants.

Retargeting: Remarketing.

Reputació en línia: és el prestigi d’una marca o persona a Internet.

ROI: Return on Investment. Retorn de la inversió. És un índex que mesura el benefici davant de la despesa d’una inversió realitzada en una campanya concreta.

RSS: Really Simply Sindication. Format XML per transmetre o compartir contingut per Internet.
D’aquesta manera es permet compartir, llegir, emmagatzemar contingut de blocs i pàgines web.

Lletra S

Scroll: desplaçament, ascendent o descendent, en una pantalla de navegació.

Segmentació: acció de subdividir el públic objectiu a què s’adreça una marca en diferents categories, tenint en compte criteris demogràfics, d’interès, culturals, socials, etc.

SEM: “Serch Engine Marketing”: és el conjunt d’accions per les quals es dóna promoció a un producte o servei en línia a través d’anunci amb cost per a l’anunciant.

SERP: (Search Engine Results Page): Pàgina que apareix després de fer una cerca on es mostren els resultats.

SEO: Search Engine Optimization. Conjunt de tècniques consistents en donar visibilitat a un lloc web als cercadors, perquè aquest es posicioni el millor possible per a una sèrie de paraules clau.

Servidor: ordinador central connectat a Internet on es troben allotjades les pàgines web i el contingut, així com el correu.

Sessió: període de temps en què es produeix un intercanvi dinformació entre dos sistemes informàtics o entre un usuari i un sistema informàtic.
Per accedir a certs webs cal iniciar sessió mitjançant un usuari i una contrasenya.

Showrooming: consisteix a acostar-se a una botiga física a mirar o tocar un producte, per després comprar-lo per Internet a una botiga diferent.

Site, lloc o portal web: lloc a Internet on s’emmagatzema contingut, imatges o vídeos per posar-lo a la disposició del públic.

Sitemap: mapa del lloc.
Fitxer escrit en llenguatge XML on especifiquem totes les pàgines d’un lloc web que volem que siguin trobades pels robots dels cercadors.

Snippet: text que correspon a la descripció que acompanya cada resultat d’una cerca.

Social Media Optimization (SMO): estratègia i conjunt d’accions dutes a terme entre els diferents mitjans socials amb la finalitat d’aconseguir notorietat, visibilitat i generar trànsit entre els mitjans socials i la pàgina web.
La forma més senzilla de SMO consisteix a inserir a la web les icones i hipervincles de les diferents xarxes socials, així com vincular les xarxes entre si.

Social Selling: és un procés de venda que consisteix a desenvolupar relacions com a part del procés de la venda.
Treballar una venda social, on se li ofereix contingut de valor i utilitat al client o comprador, i és aquest el que va a fer la compra d’una manera més propera.
La xarxa social per excel·lència per fer estratègies de Social Selling és Linkedin.

Spam: missatges que rebem i que no hem demanat, solen ser de remitents no coneguts, habitualment de tipus publicitari.

Spinning: tècnica que consisteix en la creació de contingut reutilitzant diversos textos originals. És una tècnica de Black Hat.

Storytelling: tècnica de màrqueting que consisteix en l’art d’explicar històries amb l’objectiu de connectar amb la part emocional de l’usuari mitjançant la identificació de l’usuari amb la història narrada.
També es fan servir tècniques audiovisuals.

STR (Sell Through Rate): percentatge de leads que acaben convertint-se en vendes.

Streaming: acció de transferir vídeo, en viu, en lloc de fer-ho només quan s’ha completat la transferència.

Lletra T

Tag: Etiqueta. terme clau utilitzat per identificar i classificar una peça d’informació a Internet.

Target o Públic Objectiu (PO): són els usuaris als quals s’adreça una marca, perquè identifica que el producte pot cobrir la necessitat d’aquest grup d’usuaris.
Es defineix a partir de criteris demogràfics, culturals, socials, interessos, etc. .

Taxa de conversió: en una campanya de màrqueting en línia, representa el percentatge de visites que assoleixen l’objectiu que el propietari s’ha marcat com a conversió, generalment un lead o una venda.

Test A/B: experiment que es realitza sobre dues pàgines, emails, o comunicacions, en què provem 2 versions diferents per veure quin d’elles aconsegueix els millors resultats, de manera que puguem aplicar aquests resultats en el futur.

Timeline: és espai a Twitter on veiem els tweets compartits pels usuaris.

Top of Mind: al nostre diccionari de màrqueting digital utilitzarem aquest concepte per designar la marca o marques en què pensem primer quan ens pregunten per un tipus determinat de producte o servei.
Estar al Top of Mind dels usuaris i consumidors és als que aspira qualsevol marca.

Trànsit web: quantitat de dades enviades i rebudes pels visitants d’un lloc web, el determina el nombre de visitants i el de les pàgines que visiten.

Transformació digital: és la reinvenció i la reorganització d’una entitat o empresa a través de la utilització de la tecnologia digital per millorar-ne l’activitat i ser més productius.
És la conversió d’una empresa o entitat de l’entorn offline a l’entorn en línia, amb tots els passos i accions que això comporta.

Trending Topic: temes més repetits a Twitter en un moment concret.

Troll: s’anomena així els usuaris que molesten altres usuaris amb comentaris grollers i grollers.

Lletra U

UGC (User Generated Content): s’anomena així qualsevol tipus de contingut que ha estat creat i compartit per usuaris de forma voluntària, sense rebre cap tipus de remuneració per compartir aquest contingut.

Unfollow: acció de deixar de seguir un compte o un perfil en una xarxa social.

Usabilitat (web): atribut de qualitat que mesura la facilitat d’usar que és una pàgina web. Com més fàcil sigui navegar per ella més gran serà la seva usabilitat.

Usuari Únic: nombre d’usuaris no duplicats (comptabilitzats una sola vegada) que han accedit a una pàgina web durant el transcurs del període de temps especificat.

Lletra V

Videomàrqueting: estratègia de màrqueting que utilitza el vídeo com a principal format.

Videoblog i la seva abreviatura vlog: bloc el contingut principal del qual són enregistraments de vídeo que mostren episodis d’un tema concret de manera cronològica.

Viralitat: és la capacitat que té un contingut publicat de compartir-se, reproduir-se, expandir-se de manera molt ràpida en un curt període de temps.
És el que busquen moltes marques que passi amb els seus continguts, que es facin virals.

Visita: ingrés d’una persona a una pàgina web.

Lletra W

Web 2.0: paradigma d’evolució d’Internet arran de l’explosió al voltant del 2005 de les tecnologies col·laboratives, on els usuaris de la xarxa formen part no només del consum de continguts, sinó també de la seva creació.
Són webs 2.0 els que permeten compartir informació entre usuaris.

Web 3.0: paradigma d’evolució d’Internet on estem immersos.
El repte al 3.0 és l’organització semàntica dels continguts, és a dir, l’ús d’intel·ligències artificials i tècniques avançades de documentació per permetre una catalogació i recuperació millor de tota la informació abocada diàriament a la xarxa.

Webinars: emissió de seminaris en línia.

Web Perfomance Optimization (WPO): conjunt de tècniques i accions que tenen com a objectiu millorar el rendiment d’un lloc web en termes de velocitat de càrrega i ús de recursos.

Webmaster: propietari dun lloc web. També rep aquest nom la persona responsable del manteniment tècnic del lloc web.

White Hat SEO: tècniques de posicionament que compleixen l’ètica i el rigor exigit pels cercadors.

Widget: programa de reduïdes dimensions que sol complir una funció específica.
Generalment, depenen d’un altre programa més gran per funcionar o complementar-lo.

Wiki: pàgina web que permet la col·laboració per mitjà d’edicions en temps real sense necessitat de tenir coneixements de codi.

Webmaster: propietari dun lloc web. També rep aquest nom la persona responsable del manteniment tècnic del lloc web.

WordPress: gestor de contingut que permet crear i publicar webs a Internet.

Lletra X

XML: Extensible Markup Language, utilitzat per compartir informació a Internet.

Lletra Y

Youtuber: són els usuaris que creen i comparteixen contingut a través de la plataforma de vídeo Youtube.

Comparteix aquest article

Subscriu-te al
nostre Cosmos

Estalvia memòria i rep directament els articles al teu correu.

Descobreix possibles oportunitats a través d'una auditoria gratuïta.

Millora la presència digital avui mateix!